PO – ČT / 22. 5. – 29. 6. / VISITING PLANNERS / série přednášek

Visiting Planners je nová série rozhovorů a přednášek o výzkumu a praxi urbánní politiky.

Pět hostů v rozmezí května a června uskuteční sérii dvoudenních turné v Brně a v Praze. Publiku představí svou práci v různě definovaných rolích:

#1_Gideon Boie / BAVO
kritik a teoretik politické dimenze městského plánování
#2_Itziar González / Institut Cartográfic de la Revolta
ex-radní Starého města Barcelony a nyní aktivistka
#3_Kris Scheerlinck / Streetscape Territories
vědec a vedoucí výzkumu urbánních projektů KU Leuven
#4_Javier Burón Cuadrado / Housing manager of barcelona City
hlavní manažer města pro trh a politiku bydlení
#5_Josep Bohigas / CEO Barcelona Regional
generální ředitel metropolitní agentury pro městský rozvoj

Nový přednáškový formát je spoluprací organizačního týmu PRAHA / Fórum pro architekturu a média s galerií architektury NORMA SPACE a s platformou Fake Cities True Stories.

Visiting Planners is a new series of public talks and lectures on research and practice in urban politics.

Five guest speakers will make series of two-day tours in May and June to Brno and Prague. Their work in variously defined roles will be presented to the public:

#1_Gideon Boie / BAVO
critic and theorist of the political dimension of urban planning
#2_Itziar González / Institut Cartográfic de la Revolta
ex-councillor of Old Town Barcelona and now urban activist
#3_Kris Scheerlinck / Streetscape Territories
head of urban projects research at KU Leuven
#4_Javier Burón Cuadrado / Housing manager of Barcelona City
chief executive manager for housing policy
#5_Josep Bohigas / CEO Barcelona Regional
chief executive director of urban development agency

The new lecture series format is a collaboration of organizing team of PRAHA / Forum for Architecture and Media with gallery of architecture NORMA SPACE and platform Fake Cities True Stories.

-->