ARCHITEKTONICKÁ INSTALACE > INTERACTIVE WALL STRUCTURE + VIDEOINSTALACE > 5 COLOURS BLACK

V RÁMCI AKCE ADAPTIVNÍ STRATEGIE #2 VZNIKLA 11.11. 2017 NA NÁDVOŘÍ PRAHY ARCHITEKTONICKÁ INSTALACE – INTERACTIVE WALL STRUCTURE. SOUBĚŽNĚ JE MOŽNÉ  V PROSTORÁCH KAVÁRNY PRAHA ZHLÉDNOUT VIDEOINSTALACI – 5 COLOURS BLACK.

* Akce proběhla díky laskavé podpoře Rakouského kulturního fóra v Praze.

INTERACTIVE WALL STRUCTURE
AUTORKY PROJEKTU // Kristína Rypáková, Danica Pišteková (SK)
STUDENTI // Peter Dóža, Rebeka Hauskrechtová, Viliam Jankovič, Katarína Kocková, Lukáš Mráz, Vanesa Rybárová, Šimon Trančík, Christopher Varga, Maroš Vasilišin
HOSTÉ // Gregor Holzinger, Adam Orlinski (AT)
KURÁTOR // Jakub Kopec

POPIS PROJEKTU //

CZ:
Interactive Wall Structure(s) propojuje doktorandské expertizy Danici Pištekové a Kristíny Rypákové do společné výzkumné platformy ve spolupráci s kolegy a studenty Katedry architektonické tvorby Vysoké školy výtvarných umění v Batislavě. Interdisciplinární projekt zkoumá hranice architektury 21. století, testuje nové materiály, jejich kvality a formuluje nové návrhové metody: od sérií fyzických modelů přes nejednorázové neustálé cyklické navrhování a vyhodnocovaní kvalit k haptické a materiálové fabrikaci konečné studie v podobě objektu v měřítku 1:1. Výsledná struktura: měkká analogově tkaná/pletená stěna a prostorové předěly, oblaková struktura, neexaktní geometrie, ne/kontrolovatelný agregát nebo tvárná příhradovina, jejíž kůže a konstrukce nepředstavují autonomní entity, ale jsou v hybridním interaktivním vztahu – dialogu.

ENG:
Interactive Wall Structure(s) is a common research project of two PhD students: Danica Pišteková and Kristína Rypáková, in cooperation with colleagues and students of Architecture at Academy of fine Arts and Design in Bratislava, Slovakia. The inter-disciplinary research project explores todays borders of architecture and tests new materials to elaborate new design methods: from digital design to haptical fabrication of final object(s) in scale 1:1. The output-object: soft analogue knitted/woven wall or division of space, a cloud structure, non geometry, non controllable aggregate or mouldable truss structure, whose skin and structure are not autonomous entities, but they are in a hybrid interactive relationship – dialogue.

Project leaders: Danica Pišteková a Kristína Rypáková​
Students: Peter Dóža, Rebeka Hauskrechtová, Viliam Jankovič, Katarína Kocková, Lukáš Mráz, Vanesa Rybárová, Šimon Trančík, Christopher Varga, Maroš Vasilišin

5 COLOURS BLACK
/ Into the White-out, Fade to Black – Dark Noise -(s)

AUTOŘI PROJEKTU // Gregor Holzinger, Adam Orlinski (koncepce a kinematický design), Abby Lee Tee (zvukový design), Daniel Skrzipek (elektronický design)

POPIS PROJEKTU //

Instalace vychází z fascinace putováním vesmírné sondy Voyager II započatým v roce 1977. Roku 2013 sonda opustila sluneční soustavu a vstoupila do mezihvězdného prostoru. Její poslední funkční technické přístroje ze 70. let minulého století (mj. 40 W rádiový přijímač) přitom nadále komunikovaly s lidstvem na planetě Zemi i ve 21. století. Podobně abstraktní aparát sestrojený k poctě této expedici rozšiřuje hranice lidského vnímání za jejich dřívější meze. Opatřený pátracím světlem, snímacím senzorem a dalšími pozorovacími nástroji prozkoumává neviditelné oblasti temnoty, které se zjevují prostřednictvím vržených stínů tohoto pohybujícího se světelného zdroje. Objekt k hraní (odvozený z dětských láčků a jejich tratí) svým komplexním mapováním světel a stínů transformuje statickou situaci pozorovatele v prostor dynamických trajektorií, v němž se namísto aktéra pohybuje objekt samotný. Instalace vzniklá pro Galerii Goettlicher v rakouské Kremži je zde představena na dvojici videoprojekcí z perspektivy kinetického aparátu i diváka.

-->