ST / 18.12. / 19.00 / TIM Master class: Barbora Šedivá / přednáška, diskuse

Přednáška nezávislé kurátorky a manažerky Barbory Šedivé na téma PRAHA: PROSTOR JAKO NÁSTROJ KOMUNIKACE, jež je součástí cyklu IM 138 TIM_Master classes (předmět vyučován v rámci oboru Teorie interaktivních médií na FF Muni ve spolupráci s PRAHA / Fórum pro architekturu a média a Moravskou galerií).

fb event

Spolek 4AM zkoumal své ideje a vize související s architekturou, veřejným prostorem a uměním jako nástrojem pro komunikaci důležitých společenských témat od svého počátku –- jak v brněnské Galerii architektury (2011–-2012) tak i v následujících letech, kdy sídlil v prostorách bývalého (dnes však zase aktuálního) vlakového nádraží na Rosické ulici v Brně (2012-2014).

Kulturní prostor PRAHA/Fórum pro architekturu a média vznikl v roce 2014 jako reakce na výzvu Moravské galerie otevřít prostory státní instituce veřejnosti a vnést na nádvoří Pražákova paláce každodenní život.

Spolek 4AM tvořen odbornicemi a odborníky z oblasti architektury, teorie umění i volné tvorby, se rozhodl v prostorách bývalé restaurátorské dílny vytvořit bezbariérový kulturní prostor, který propojí jak různé instituce, tak i městské subkultury a návštěvníky z řad odborné i laické veřejnosti.

Důraz na kritické myšlení a ochotu k neustálému přehodnocování vlastních pozic definoval už samotný architektonický návrh, v němž zásadní roli hraje variabilita a maximální funkčnost pro různé typy kulturně-uměleckých akcí.

I když byla PRAHA zároveň galerijní kavárnou s běžným denním provozem, její programová dramaturgie byla vždy jasně vymezená odbornou specializací a názorovou orientací členů 4AM.

Po pěti letech intenzivního každodenního provozu a více než tisícovky akcí, důležitých setkání, uměleckých rezidencí a autorských instalací, se členky a členové spolku rozhodli ke konci roku 2019 provoz PRAHY na nádvoří Pražákova paláce ukončit.

BIO
Barbora Šedivá je nezávislá kurátorka a manažerka, členka sdružení 4AM/Fórum pro architekturu média a spolku Vašulka Kitchen Brno, ředitelka kulturního prostoru PRAHA a platformy Multiplace. Spoluzakladatelka archivu Monoskop.org. Na katedře Teorie interaktivních médií na MUNI v Brně vedla seminář zaměřený na aktivní zkoumání archivů, aktuálních tendencí v oblasti mediálního umění a jejich historických souvislostí.

-->