PO / 30.4. / 18.00 / Klasik / přednáška

Přednáška Jany Pavlové, jež se bude zabývat fenoménem katalogového domu a vývojem ideálu dostupného rodinného bydlení, a to tak jak byl deklarován v rétorice řady stavebních a developerských firem přicházejících po revoluci s ambicemi nahradit díky efektivní prefabrikované výrobě a zapojení finančních nástrojů v nově se formujícím ekonomickém systému chybějící roli státu. Mohli bychom dnes navázat na tyto idee z 90. let, ale lépe? Mohla by ležet v prefabrikovaném rodinném domě v suburbii budoucnost dostupného bydlení?

-->