8. 6. 19:00 – Postavit domy nestačí : KŘEST KNIHY

13308641_469887669875904_1803003462826582995_o

Publikace kolektivu autorů POSTAVIT DOMY NESTAČÍ s podtitulem Vizuální kultura a veřejný prostor města Brna v období po druhé světové válce volně navazuje na knihu NA PRAHU ZÍTŘKA, vydanou také ve spolupráci Fakulty výtvarného umění a Fakulty architektury VUT v Brně.

“Výzkum reliktů socialistické kultury s jejich lokálními zvláštnostmi, rychle mizejícícmi pod náporem globálního životního stylu s jeho uniformními projevy, má n apůdě obou fakult již své pevné místo. Cílem publikace je snaha vplňovat mezery v povědomí o reáliích a životním prostoru doby sice relativně nedávné, nicméně vystavené riziku nemilosrdné společenské amnézie. Přístup k tématu z pozic současné mladé generace umožňuje nejen identifikovat důležitá témata, ale ředevším nabízí nezaujatý kritický pohled na některé z fenoménů vizuální kultury městské krajiny – fenoménů z velké míry stigmatizovaných ideologickými předsudky, avšak v mnoha směrech pozoruhodných, či dokonce nadčasových.”
Kaliopi Chamonikola (koordinátorka projektu)

V rámci křtu proběhne několik krátkých prezentací jednotlivých kapitol z knihy jejich autory:

Jan Tabor – fragment traktátu o době po skončení velké války

Rostislav Koryčánek – Zabydlet sídliště – postavit hřiště

Jana Kořínková – O průvodcích a lidech. Jak zprostředkovat umění v brněnském sídlišti Lesná veřejnosti

Anna Koželouhová – Poválečné bydlení v Brně a ve Vídni

Šárka Kubínová – Vizuální kultura veřejných prostorů na panelových sídlištích v Brně a v Lipsku

Jana Písaříková – Jsme světem (mail-art)

Šárka Svobodová a Jaroslav Sedlák – Brněnské moře

Jan Šrámek – Modernistická ilustrace v propagačních prostředcích v letech 1948-1958 s přihlédnutím k tvorbě brněnskýh autorů

Grafický návrh: Jakub Švehla
Mapa: Martin Pulicar

K tanci a poslechu zahraje DJ/VJ KOLOUCH a DJ kidO.

Knihu bude na místě možné zakoupit za 350 Kč.

 

https://www.facebook.com/events/1742681425988430/

-->