3. 9. 10:00 – Nevídaný dům? Rovnou město!

14124485_1241402839245049_2005683843399620107_o

RODINNÝ DEN PLNÝ STAVĚNÍ A ARCHITEKTURY

Zveme vás na rodinný den plný stavění a architektury, při kterém si děti mohou realizovat své stavitelské (architektonické) sny a sáhnout si na to, jak vzniká stavba domů, mostů, měst a jaké principy je při tom důležité dodržet.

VSTUP ZDARMA

 

Jednotlivé aktivity:
 

Kreslení ideálního domu/města pod vedením architektů  Cílem aktivity je získat další příspěvky do soutěže.

> Stavba mostů: u této aktivity budou děti stavět jednoduché konstrukce mostů (např. Leonardův most) z různých materiálů (papír, špejle a plastelína, dřevěné kostky) a zjišťovat, jak se liší nosnost mostů podle konstrukcí. 

https://www.youtube.com/watch?v=ivhDiIadRcg

https://www.youtube.com/watch?v=ivhDiIadRcg

http://www.veselemosty.cz/1

> Materiálová chemie: u této aktivity si děti budou míchat beton, který potom budou odlévat do připravených forem a vytvářet buď malé sošky nebo stavební prvky (železobeton, ..). Cílem aktivity je dětem přiblížit beton jako materiál, který nás v dnešní době ve městech obklopuje, způsob jeho přípravy a samotnou chemickou podstatu jeho tvrdnutí.

> Polarizace: u této aktivity (spíše vnitřní) bude cílem zjišťovat pomocí polarizačního filtru, jak je v materiálech rozloženo napětí. Demonstrováno to bude na předmětech vyrobených z plastu (kelímky, misky, pravítka, fólie), kdy při ohýbání a mačkání předmětů budou moci přes filtr děti pozorovat místa, ve kterých napětí vzniká. 

> Infrastruktura pod vedením architektů : aktivita pod vedením architektů týkající se především města. Bude mít dvě úrovně: v první úrovni budou ve stánku umístěny malé plánky měst, na které budou děti umísťovat klíčové městské budovy (školy, radnice, letiště, nemocnice, ..) a snažit se je umístit, co nejoptimálněji. Druhá úroveň, kterou aktivita bude mít je ta, že se budeme celý prostor Pražákova nádvoří snažit přetvořit do podoby malého města. Děti budou moci, kreslit svoje budovy na zem křídami, jednotlivé VIDA stánky budou pojmenovány jako různé budovy a k dispozici bude další materiál, který budou moci ke stavbě města použít

> Po projití všech stanovišť a získání všech razítek děti obdrží jako odměnu vystřihovánku z ABC časopisu.

 

https://www.facebook.com/events/142131866231471/

-->