ÚT – ST / 22. 11. – 23. 11. / Jak přežít 001: Udržitelný design / přednášky & workshop

JAK PŘEŽÍT V POST-DIGITÁLNÍ DOBĚ?

Jaké sociální utopie prožíváme dnes? A co dystopie? Umíme svůj smartphone jenom rozbít, nebo ho i hacknout? A proč vůbec? Jak žijeme nevirtuálně? A kde? Vychováváme interierové děti? Frustrují nás databáze? Hrajeme si na eko-zahradníky? Čteme o životě v osadě a překonávání státních hranic? Zachraňujeme svět a víme co to je prekariát? „Projektům“ a „blogům“, které jsou fancy kopiemi toho, co prostě dělaly naše babičky, se už nedokážeme ani smát? Třídíme odpad, dobře jíme, jezdíme na kole a přemýšlíme o budoucnosti měst? A řešíme, jak to všechno vůbec normálně přežít?

4AM ve spolupráci s platformou Multiplace startuje sérii vzdělávacích akcí, které se zaměří na kritickou reflexi života a kultury v prostředí nových technologií a představí umělce, vědce, architekty a designéry, kteří pracují na pomezí umění, vědy a techniky.

Nabídne přednášky, diskuze a workshopy s cílem prozkoumat a definovat možnosti člověka přežít v postdigitální době – ne jako pasivní konzument každodenní reality, ale její kreativní tvůrce a taky aktivní odpůrce z různých stran podsouvaných vzorců jednání.

Postupně představené mezioborové koncepty mají potenciál řešit mnohé problémy současných a budoucích měst jako udržitelnost v architektuře, městské pěstovaní, produkce odpadu nebo plýtvání jídlem za použití nových technologických možností. Místo jednostraně deklarovaného technooptimizmu se však v těchto konceptech potkávame i s návratem k původním materiálům a řešením, které byly využívané již v minulosti.

Rádi uvítáme návštěvníky od 0 do 99 let.

��������������������

JAK PŘEŽÍT 001
Udržitelný design & Experimentální večeře / Přednášky a workshop / Chloé Rutzerveld & Mandy Den Elzen (NL)

22. 11. – 23. 11. 2016

První ze série akcí budou přednášky a experimentální večeře pod vedením holandských umělkyň a designérek Mandy den Elzen a Chloé Rutzerveld věnované tématům udržitelného rozvoje, použití nových materiálů a konceptům přípravy jídla budoucnosti, v kontextu vývoje nových technologií a proměn společnosti. Kromě Brna své projekty představí i v kulturních centrech Stanica-Žilina Záriečie a A4 v Bratislavě.

22. 11. 2016, 19:00
Udržitelný design / přednášky
PRAHA/Fórum pro architekturu a média

Chloé Rutzerveld je kritická designérka, která se zaměřuje především na jídlo a futuristické koncepty související s produkcí a konzumací. Fascinuje ji jedinečný vztah člověka a jídla. Stojí za oceňovaným projektem “Edible Growth”, kde s využitím technologie 3D tisku vyvinula jedlý samorostoucí ekosystém. http://www.chloerutzerveld.com/

Mandy Den Elzen se ve své designérské práci zaměřuje především na organický materiál a stírá tak hranice mezi vědou, uměním a fashion designem. Snaží se přijít na to, odkud různé materiály pocházejí, jak jsou zpracovávané a proč si lidé vytváří odstup mezi produktem a jeho materiálem. Ve svém výzkumu se v současné době soustředí na zvířecí kůži a na opomíjené části zvířat, pro které nachází nové využití ve svojí umělecké tvorbě a vývoji nových druhů textílií.
http://mandydenelzen.com/

23. 11. 2016, 19:00
Experimentální večeře / workshop
PRAHA/Fórum pro architekturu a média

Chloé Rutzerveld: Future Food Concepts /// STROOOP

STROOOP je nejnovější projekt konceptuální designérky jídla budoucnosti, Chloé Rutzerveld, který je akutálně prezentován na letošním Dutch Design Week v Eindhovenu.

Během workshopu se s Chloé podíváme na nové inovativní využití nadbytečných částí zeleniny, a na to, jak je udělat znovu užitečnými (a jedlými). Zpracujeme zbytky rostlinného původu a vyrobíme první (ne)typickou holandskou oplatku STROOOPwafel z odpadu.

Chloé tak ve svém projektu oživuje známý holandský produkt a pozměňuje ho v kritický objekt, kterí naráží na problémy průmyslového zpracování zeleniny.

Workshop trvá 2,5 hodiny a po jeho skončení následuje společné stolování účastníků workshopu. Vyrobené vafle jsou bezlepkové a bez alergenů. V ceně poplatku za workshop je kromě lektorského výkladu a vedení, také materiál, ze kterého si vyrobíte vlastní jídlo, společná večeře a možná si něco odnesete i domů.

Registrace: prahavbrne@gmail.com,
předmět: Jak prezit – workshop
Cena: 250 Kč

��������������������

Akce je součastí projektu Dutch Model sdružení 4AM/ Fórum pro architekturu a média a aktivit platformy Multiplace, která startuje sérii akcí věnovaných zodpovědnému přístupu k životu v post-digitální éře. Akce vyvrcholí 15. ročníkem festivalu.

První část projektu v kulturním prostoru PRAHA/Fórum pro architekturu a média vzniká díky laskavé podpoře Velvyslanectví Nizozemského království v Praze.

��������������������

Za 4AM srdečně zvou Barbora Šedivá aka Aschen Blond, Soňa Borodáčová, Ján Solčáni.

ENGLISH VERSION

HOW TO SURVIVE IN POST-DIGITAL ERA?

How do we experience social utopies? What is a dystopy? Do we know how to hack our smartphone or just how to break it? How do we live non-virtually? And where? Do we breed internet children?
Are we frustrated by databases? Why is that so? Do we pretend to be an eco-farmers? Do we read about wildlife and overcoming of state borders? Do we save our world and do we know what precariat is? Can we still laugh at “projects” and blogs that are just copying what our grandmothers used to do? Do we recycle waste, eat good, ride a bike and think about future of the cities? Do we even think how to survive all of this?

4AM start new series of events in collaboration with platform Multiplace. Our target is a critical reflection of life and culture in the era of new technologies. We are presenting artists, scientists, architects, designers that work at the edge of art, science and technology.

Lectures, discussions, workshops will try to describe and define human possibilities of survival in post-digital era – not like a passive consumer of everyday reality but active creator or enemy of this new reality.

We will present interdisciplinary concepts that have potential to solve many problems of present and future cities. Sustainability in architecture, city gardening or food waste while using new technologies.
Instead of unilateral techno-optimism we will come to the point where we get back to the original methods and solutions from the past.

Guest (0-99) are welcome.

��������������������

HOW TO SURVIVE 001
Sustainable design & Experimental dinner / Lectures and workshops / Chloé Rutzerveld & Mandy Den Elzen (NL)

22. 11. – 23. 11. 2016
First of the series of events are the lectures, workshop and experimental dinner led by dutch designers Chloé Rutzerveld and Mandy den Elzen. It is dedicated to the topic of sustainable growth, using new materials and concepts of food preparation in the future in the context of new technologies and changing society. Apart from Brno, the artists will present their work in the culture center A4 in Bratislava and Stanica in Žilina.

22. 11. 2016, 19:00
Sustainable design / lectures
PRAHA/Fórum pro architekturu a média

Chloé Rutzerveld is a critical food designer who explores and challenges food production and consumption. She is fascinated by nature, the human body and the strange relationship people have with food. Her work is interdisciplinary and a direct response to the things she questions or is fascinated about. By combining aspects of design, science and technology she thinks up new ways to make our food more efficient, healthy and sustainable.
She communicates her ideas through speculative design probes, workshops an experimental dinners. Her most visible project is called “Edible Growth”, where she created a fully edible 3D printed ecosystem. http://www.chloerutzerveld.com/

Mandy den Elzen is concerned about organic materials and she is overcoming borders between science, art and fashion-design. Mandy den Elzen uses the organs and unused parts of animals to create art objects and organ leather. Nature has various shapes and forms of which many are completely unknown to us. We often try to find innovative solutions in technology while sometimes the solution is right before our eyes in nature.
http://mandydenelzen.com/

23. 11. 2016, 19:00
Experimental dinner / workshop
PRAHA/Forum for architecture and media

Chloé Rutzerveld: Future Food Concepts /// STROOOP

STROOOP is the most recent project of concept food designer Chloé Rutzerveld which has been presented at Dutch Design Week in the end of October.
STROOOP! Is a first plant-based stroopwafel (typical dutch treat) made from vegetables.
It emerged from her fascination with the natural sweetness of root vegetables. Within the project she explores innovative ways to work with vegetables by making clever use of their natural properties. Because the characteristics are most important, the stroopwafels are made from misfits and residues of the vegetable industry. By doing so we give new life to vegetable by-products as a modern version of the typical Dutch delicacy.
Workshop takes 2,5 hours and it is finished by common experimental dinner.
Price of the workshop includes expert tutoring, material and dinner.

Registration: prahavbrne@gmail.com
Subject: How to survive – workshop
Price: 250 Kč

��������������������

Event is part of the project “Dutch Model” of the civic organization 4AM/ Forum for architecture and media and platform Multiplace. We start series of lectures dedicated to responsible thinking in post-digital era. Events will culminate during 15th Multiplace Festival.

mandy-den-elzen-bos-taurus

 

 

14963311_529285537269450_1707973210990978871_n

andersetenjuni-14 andersetenjuni-8-1

 

-->