PÁ / 2. 12. / 18.00 / VISITING EDITORS: Léopold Lambert – THE FUNAMBULIST / přednáška, diskuse

visiteingeditors

Třetí přednáška z cyklu zaměřeného na nové nezávislé a nekomerční editorské řady interdisciplinárně a kriticky orientovaných autorů. Visiting Editors je sérií přednášek, diskusí a čtení o jiných modelech publikování v architektuře. Kurátorka projektu Maria Topolčanská. Vstup zdarma.

Léopold Lambert je francouzský architekt, spisovatel, editor a zakladatel webové platformy ARCHIPELAGO a tištěného magazínu THE FUNAMBULIST, zaměřených na zastavěné prostředí, ve kterém žijeme. Dvouměsíčník THE FUNAMBULIST s podtitulem “Politiky prostorů a těles” se snaží propojit svět kreativního navrhování (architektury, umění, designu a průmyslu) se světem humanity (antropologií, sociologií, filozofií, historií atd.) skrze publikování kritických textů založených na dlouhodobém výzkumu (thefunambulist.net).

fb event


VISITING EDITORS #3 – LÉOPOLD LAMBERT (PARIS): THE FUNAMBULIST

Zveme Vás v pátek 2. 12. v 18.00 na třetí přednášku z cyklu Visiting Editors.

Architekt a kritik Léopold Lambert představí svůj nezávislý architektonický časopis The Funambulist a zároveň uvede jeho aktuální číslo s podtitulem -Police-.

Léopold Lambert je architekt a publicista, šéfredaktor časopisu The Funambulist, který také sám nezávisle vydává v Paříži. Je autorem knih Weaponized Architecture: The Impossibility of Innocence (DPR-barcelona 2012) – která je ve výběru naší kurátorované knihovny –, Topie Impitoyable: The Corporeal Politics of the Cloth, the Wall, and the Street (Punctum Books, Goleta, CA 2015) a La politique du bulldozer: La ruine palestinienne comme projet israélien (Bulldozer Politics: The Palestinian Ruin as an Israeli Architectural Project; Éditions B2, Paris 2016).

The Funambulist je tištěný i digitální dvouměsíčník doplněný blogem a podcastem the-archipelago. Jeho podtitul „Politics of Space and Bodies” vyjadřuje ambici přemostit prostřednictvím kritických článku s dlouholetými a nově objevovanými dopisovateli svět designu (architektury, urbanismu, průmyslového a módního designu) se světem humanitních věd (filosofií, antropologií, historií, geografií atd.).

Visiting Editors je sérií přednášek, diskusí a čtení o jiných modelech publikování v architektuře.

Kurátorka projektu Mária Topolčanská / Fake Cities True Stories

Organizují PRAHA / Fórum pro architekturu a média a VI PER 

Přednáškovou sérii doprovází pop-up čítárna s kurátorským výběrem současných editorských projektů lokálních scén.


 

Join us on Friday 2nd December at 6 PM for the third lecture in our series called Visiting Editors.

Léopold Lambert will present The Funambulist, his independent magazine and will launch the current issue Police.

Léopold Lambert is an architect and writer, the editor-in-chief of The Funambulist magazine independently published in Paris. Léopold is author of books “Weaponized Architecture: The Impossibility of Innocence” (DPR-barcelona 2012) – included in our reading box selection – “Topie Impitoyable: The Corporeal Politics of the Cloth, the Wall, and the Street” (Punctum Books, Goleta, CA 2015) and “ La politique du bulldozer: La ruine palestinienne comme projet israélien” (Bulldozer Politics: The Palestinian Ruin as an Israeli Architectural Project; Éditions B2, Paris 2016).

The Funambulist is a bimestrial printed and digital magazine complemented with a blog and a podcast the-archipelago. Its subtitle, “Politics of Space and Bodies,” expresses it ambition to bridge the world of design (architecture, urbanism, industrial and fashion design) with the world of the humanities (philosophy, anthropology, history, geography, etc.) through critical articles written by long-time collaborators as well as new ones.

Visiting Editors is a series of lectures, discussions and readings on other models of publishing in architecture.

Project curated by Maria Topolcanska Fake Cities True Stories

Organized by PRAHA / Fórum pro architekturu a média and VI PER 

.
The lecture series is accompanied by a pop-up reading room with curatorial selection of contemporary editorial projects of local scenes.

-->