NE / 5. 2. / 19.30 / S(o)unday mixtapes & Skupina: Audiokultury – Kdo jsme / poslechovka

sounda

V rámci pravidelné poslechovky terénních nahrávek představí kolektiv autorů pod vedením Filipa Johánka (Skupina) své kolaborativní dílo Kdo jsme.

fb event

V rámci předmětu IM 142 Metody studia audiokultur: teorie a praxe při Teorii interaktivních médií na FF MU, které vedl Filip Johánek v podzimním semestru 2016, bylo vytvořeno studentské kolaborativní dílo na pomezí field recordings, rozhlasového featuru a zvukové intervence.

Sami studující si ve spolupráci s vyučujícím vybrali náplň a metodu realizace kolaborativního dokumentačního a uměleckého díla. V průběhu semestru byly nejprve sesbírány terénní nahrávky z Janáčkova náměstí, poté na klavír umístěný v budově “N” FF MU zahrán a zaznamenán improvizovaný shluk tónů.

S těmito dvěma zvukovými pásmy se pracovalo v následné zvukové intervenci, kdy skrze soundsystem, umístěný před vchodem do budovy “N”, bylo reprodukováno 24 minut klavírní improvizace a ve stejné době a délce byl ve vybrané učebně při běžné výuce umístěn do klavíru reproduktor, ze kterého hrály terénní nahrávky z Janáčkova náměstí.

Obě intervence byly zaznamenány. Představují základní zvukovou linii kolaborativního zvukového dokumentu s tématem a názvem Kdo jsme. V rámci něho každý studující nahrál/a (či poskytl/a starší záznam ze svého archivu) minutovou zvukovou stopu na téma Kdo jsme – tedy studujíci měli za úkol pokusit se sami sebe reprezentovat minutou zvukové stopy, obsahově nebyli omezení, pouze časovým limitem jedné minuty.

Zvukové dílo tedy tvoří 3 samostatně i společně fungující čtyřiadvacetiminutové zvukové stopy dokumentující a zároveň představující čtyřměsíční kolaborativní tvorbu zvukového díla. Celé dílo je tedy modulární z hlediska šíře zvukového proudu, pokaždé však trvá 24 minut.

***

Akci pořádá PRAHA spolu s uměleckým kolektivem Skupina, který se zaměřuje na vydávání terénních nahrávek, jejich estetizaci a legitimizaci s odkazem k akustické ekologii.

http://skupina.bandcamp.com/

 

-->