ST / 22. 2. / 18.00 / Jak přežít v post-digitální době: � Privacy Online � / paktická přednáška

1yru
JAK PŘEŽÍT V POST-DIGITÁLNÍ DOBĚ � PRIVACY ONLINE
STOP TRACKING ME >< PŘESTANTE MĚ SLEDOVAT
Každodenní digitální aktivity každého z nás jsou běžně zaznamenávány, sbírány a analyzovány, případně zneužívány různými komerčními i vládními strukturami. Rozsah a hloubka tohoto hybridního systému připomínajícího spíše sci-fi konspirace překračují hranice našich představ. Nicméně prohlášení, že „soukromí je mrtvé,” je mýtus.
Jak získat zpět svoje soukromí a online autonomii.
 
Přednáška s praktickými ukázkami Yuryho Bulky.
 
Během přednášky stručně prodiskutujeme současný stav korporátních a vládních metod sběru dat a poté navážeme praktickými ukázkami zahrnujícími základní open source technologie a nástroje, které může kdokoliv volně použít k vystoupení z tohoto systému a osvobodit tak svůj život na internetu od nepřiměřené kontroly a stálého sledování.
 
Pokud máte laptop, vezměte jej sebou.
Přednáška proběhne v anglickém jazyce.
 
Událost je warm up festivalu MULTIPLACE / creativity and culture after the digital
 
///
 
How to regain your privacy and autonomy online
 
Lecture and workshop by Yury Bulka
 
The everyday digital activities of every one of us are being recorded, collected, analyzed and exploited by various commercial and government structures, and the extent and depth of this hybrid sci-fi-like system is already beyond imagination. But the saying “privacy is dead” is a myth.
 
During the lecture we will briefly discuss the current state of corporate and government data collection and then proceed with a practical workshop covering the basic open source technologies and tools that anyone can use to opt out of this system and liberate their online life from excessive control and surveillance.
 
Please bring your laptop if you have one.
-->