ČT / 9. 3. / 18.00 / MTP #15 Brno: Jak přežít? Diskuse Pala Fabuše s prof. Jozefem Gruskou / multiplace, diskuse

17021868_578300372367966_8669084798675204593_n

Diskuse s prof. Jozefem Gruskou

“Nic dnes nestárne tak rychle jako budoucnost,” říká prof. Jozef Gruska, pionýr počítačového výzkumu, jeden z prvních československých programátorů a komentátorů informační revoluce a světová kapacita v oboru kvantových počítačů.

Kromě této hypotetické výpočetní techniky se s hostem zaměříme na otázky (budoucnosti) informatiky v její společenské, přírodní i vědecké perspektivě, megavýzvy, před kterými dnes stojí lidstvo, tzv. GNR-revoluci (genetika, nanotechnologie, robotika), a také jestli nás čeká Singularita vyvolaná úspěšným vytvořením umělé inteligence, tedy radikálně zlomová událost, za níž nelze předvídat další historický vývoj.

Živý rozhovor s prof. Gruskou povede Palo Fabuš.

fb event

* Profesor Jozef Gruska (1933)

“Bol prvý, kto na Slovensku programoval analógové aj číslicové počítače. Najvýznamnejšia americká počítačová asociácia IEEE ho ocenila v roku 1996 prestížnou cenou Computer Pioneer.
Približne pred 35 rokmi napísal priekopnícke práce o deskriptívnej zložitosti formálnych jazykov. Okolo roku 1977 vytvoril prvé osnovy a učebnice programovania pre stredné školy. Po šiestich rokoch pôsobenia vo valnom zhromaždení hlavnej medzinárodnej informatickej organizácie (IFFIP) sa zaslúžil o vytvorenie technickej komisie pre teoretickú informatiku (1996). Tridsať rokov viedol výskumný seminár v Bratislave, kde vyrástlo veľa odborníkov. V roku 1997 a 1999 vydal dve rozsiahle monografie: v USA Teoretické základy informatiky, vo Veľkej Británii Kvantové spracovanie informácie, čo bola prvá ucelená monografia v tejto oblasti vôbec. V roku 2000 prispel ako jediný Slovák do superknihy (1200 strán), ktorá zhŕňa stav matematiky na prelome 2. a 3. milénia; je to kniha, do ktorej sa iste niekto pozrie aj o tisíc rokov”.
zdroj
web
gen

* Palo Fabuš (1983)
bio
web

Akce je sučástí 15. ročníku festivalu MULTIPLACE / creativity and culture after the digital

-->