NE / 12. 3. / 15.00 / MTP #15 Brno: S(o)unday mixtapes: Skupina feat. Martyna Poznanska / soundwalk, poslechovka, performance

martyna poznanska fot. Gregor Pfeffer
V rámci pravidelných večerů S(o)unday Mixtapes představí interdisciplinární umělkyně Martyna Poznanska svou práci a výzkum zaměřený na „listening and hearing“ jako transformativní akt v městském prostředí. Zároveň zve k tzv. sound-walku a následné performance, ve které poodkryje prchavý charakter afektu v rámci různých módů vnímání, ve kterých je důraz kladen především na postavu diváka – posluchače a jeho zvukovou zkušenost.

fb event

S(o)unday Mixtapes feat. Skupina: Martyna Poznańska (Berlin) / Listening and Hearing

╔ SOUNDWALK → 15 hod
╠ PERFORMANCE → 19.30 hod
╚ LISTENING → 20.30 hod

Soundwalk / 15.00
Zvuková procházka, která svou pozornost upře na proces zvukové absorpce jako fyzické zkušenosti v městském prostředí, jako proces naladění se na zvukové prostředí, kterým je jedinec obklopen. Soundwalk bude založený z několika procházek v různých módech a způsobech naslouchání sonické krajině, avšak vždy po stejné trase. Po 1,5 hodinové procházce bude následovat společná reflexe s autorkou této bezprostřední zkušenosti se zvukem.

Performance / 19.30
Martina Poznańska zve ke zvukové zkušenosti realizované prostřednictvím živé performance s field-recording. Sonická plnost města je propustná, pórovitá a mnohovrstevnatá textura plná nuancí a těžko pozorovatelných detailů. Tento svět se nás přímo dotýká a je naší neoddělitelnou součástí. Autorka prostřednictvím juxtapozice rozličných médií (objektu, textu, fotografie) vytvoří v prostoru meditativní sonickou krajinu, ve které se můžeme naladit k poslechu městského prostoru a najít hudbu v rozličných harmoniích prostředí, ve kterém se denně vyskytujeme. Umožní nám se ponořit do sonického mikrokosmu imaginární krajiny.

Listening / 20.30
4 kanálový zvuk a tma. Martyna Poznańska představí ukázky ze své praxe se zvukem a záznamy terénních nahrávek.

 * Martyna Poznańska je v Berlíně usazenou interdisciplinární zvukovou umělkyní se zájmem o zkoumání enviromentálních zvukových prostředí, tedy o zvuk v rámci urbánního prostoru. Svoji pozornost stejně tak obrací k performativním aspektům vnímání zvuku a k vztahům mezi zvukem a objektem. Její práce zahrnuje zvukové kompozice vycházející z field-recording, instalace, performance a živé improvizace. Studovala španělský jazyk a lingvistiku na Jagiellonian University in Krakow (PL), zvuk v Laboratory of Olga Szwajgier (PL) a sound art na The University of the Arts London. V roce 2016 obhájila MfA titul ze sound studies na Universität der Künste Berlin (Berlin University of the Arts). 

www.martynapoznanska.com

www.soundcloud.com/martinska

-->