PO / 10. 4. / 10.00 / STUDIO_ P2P / diskuse

Peer to peer – peers are equally privileged, equipotent participants in the application. Peers are both suppliers and consumers of resources, in contrast to the traditional client-server model in which the consumption and supply of resources is divided. / wikipedia

fb event

Zveme studenty na konzultační dopoledne věnované architektuře, kde si bez přítomnosti pedagogů navzájem představí rozpracované ateliérové projekty. Podnět k formulaci zpětné vazby a kritickému zamyšlení se nad předloženými pracemi mění a obohacuje pozici studenta. Setkání je otevřené pro všechny české i zahraniční školy architektury se snahou vytvořit heterogenní prostředí, oslovit různé ročníky i ateliéry a poskytnout alternativní odezvu k práci.

Pokud máte zájem participovat, prosíme o mail na adresu forum4am@gmail.com. Vítaní jsou i diváci/diskutéři

***

***

-eng-

We would like to invite all architecture students to introduce and discuss their studio works in progress without the presence of tutors. An impulse to verbalize feedback and think critically about work of others expands the position of the student. The meeting is open to all Czech and foreign schools of architecture with the intention to create a heterogeneous environment and to provide an alternative feedback on studio work.

Participants, please send us an email to forum4am@gmail.com. We also welcome everyone who would just like to join the discussion.

-->