PO / 29. 5. / 19.00 / VISITING PLANNERS: #2 Itziar González – Institut Cartográfic de la Revolta / přednáška, diskuse

Visiting Planners je nová série rozhovorů a přednášek o výzkumu a praxi urbánní politiky. Pět hostů v rozmezí května a června uskuteční sérii dvoudenních turné v Brně a v Praze. Publiku představí svou práci v různě definovaných rolích. Hostem tohoto večera je ex-radní Starého města Barcelony a nyní aktivistka Itziar González Virós.

fb event

Itziar González Virós (Barcelona, 1967) je bývalou radní barcelonské městské části Staré město a nyní urbánní aktivistka. Jako volená komunální politička a urbanistka prosazovala regulaci aktivit v obytných čtvrtích silně ovlivněných turizmem, např. Plan de usos a kritizovala jeho pozdější liberalizaci. Jako mediátorka vytváří metodologie občanské participace v městských transformačních projektech v Katalánsku a má zkušenost s řešením konfliktů mezi veřejnou administrativou a lokálními komunitami i s participací v procesech urbánního rozvoje. Je vzděláním architektka, studovala na Škole architektury Technické univerzity v Barceloně (ETSAB UPC), kde později vyučovala na Katedře architektonické kompozice. Je prezidentkou Občanského parlamentu a zakladatelkou Institutu kartografie Revolty.

* Nový přednáškový formát je spoluprací organizačního týmu PRAHA / Fórum pro architekturu a média s galerií architektury norma space a s platformou Fake Cities True Stories.

>
— ENG —
<

#2 Itziar González / Institut Cartográfic de la Revolta
ex-councillor of Old Town Barcelona and now urban activist

Itziar González Virós (Barcelona, 1967) is an ex-Councillor of Old Town Barcelona District and an urban activist.
She has long term experience in mediation and participation processes in collaboration with number of neighbourhood communities. As a communal politician and urbanist, she has experience with administrative application of various regulatory plans in areas affected by tourism (Plan de usos, etc.) and is a critic of its liberalization. She has been establishing methodologies of citizens´ participation in various urban transformation projects in Catalunya.
She holds a degree in Architecture from the School of Architecture of Barcelona of the Polytechnic University of Catalonia (ETSAB UPC), where she has also been teaching at the Department of Architectural Composition.
She is president of the association Citizens´ Parliament and as a founder of Institut Cartográfic de la Revolta.

* Visiting Planners is a new series of public talks and lectures on research and practice in urban politics. Five guest speakers will make series of two-day tours in May and June to Brno and Prague. Their work in variously defined roles will be presented to the public.

* The new lecture series format is a collaboration of organizing team of PRAHA / Forum for Architecture and Media with gallery of architecture NORMA SPACE and platform Fake Cities True Stories.

-->