PO / 22. 5. / 19.00 / VISITING PLANNERS: #1 Gideon Boie – BAVO / přednáška, diskuse

Visiting Planners je nová série rozhovorů a přednášek o výzkumu a praxi urbánní politiky. Pět hostů v rozmezí května a června uskuteční sérii dvoudenních turné v Brně a v Praze. Publiku představí svou práci v různě definovaných rolích. Hostem tohoto večera je kritik a teoretik politické dimenze městského plánování a architektury Gideon Boie.

fb event

Gideon Boie (1975) je architekt a filosof. Je zakladatelem kolektivu BAVO a věnuje se výzkumu na Fakultě architektury KU Leuven. V současnosti žije a pracuje v Bruselu. Jeho práce se zaměřuje na politickou dimenzi umění, architektury a urbánního plánování. Je spoluautorem knihy ´Urban Politics Now´ (NAi Rotterdam, 2007). BAVO rozšiřuje kritickou funkci výzkumu tím, že se angažuje v praxi a aktivně vstupuje do veřejných debat.
www.bavo.biz

* Nový přednáškový formát je spoluprací organizačního týmu PRAHA / Fórum pro architekturu a média s galerií architektury norma space a s platformou Fake Cities True Stories.

— ENG —

#1 Gideon Boie / BAVO
critic and theorist of the political dimension of urban planning

Gideon Boie (1975) is architect-philosopher, researcher at the KU Leuven Faculty of Architecture and cofounder of the BAVO collective. Currently he lives and works in Brussels. His work focusses on the political dimension of art, architecture and urban planning. He is co-author of the book ´Urban Politics Now´ (NAi Rotterdam, 2007). BAVO expands the critical function of research by actively engaging with practice and intervening in public debates. He is co-author of the book ´Urban Politics Now´ (NAi Rotterdam, 2007).
www.bavo.biz

* Visiting Planners is a new series of public talks and lectures on research and practice in urban politics. Five guest speakers will make series of two-day tours in May and June to Brno and Prague. Their work in variously defined roles will be presented to the public.

* The new lecture series format is a collaboration of organizing team of PRAHA / Forum for Architecture and Media with gallery of architecture NORMA SPACE and platform Fake Cities True Stories.

-->