ČT / 18. 5. / 16.00 / JAK PŘEŽÍT V POST-DIGITÁLNÍ DOBĚ? #2: Smell of DATA / workshop, přednáška

Jaké sociální utopie prožíváme dnes? A co dystopie? Umíme svůj smartphone jenom rozbít, nebo ho i hacknout? A proč vůbec?

Workshop na téma Online Biomimicry s následnou tematickou přednáškou Leanne Wijnsma, jež využívá design jako nástroj výzkumu a prožívaní při nevyhnutelném uvažování o pozici člověka v post-digitální společnosti.

JAK PŘEŽÍT V POST-DIGITÁLNÍ DOBĚ?
Leanne Wijnsma: Smell of Data

16 hod ~ WORKSHOP: Online Biomimicry
20 hod ~ ARTIST TALK: Smell of Data

fb event
20 hod – Přednáška – Smell of Data
Úniky dat a krádeže identity jsou rostoucím problémem současnosti. Přijímáním smluvních podmínek, aniž bychom si je přečetli, anebo připojením k veřejné síti Wi-Fi, zanecháváme digitální stopy, a tím se vystavujeme riziku, že se osobní informace dostanou do nesprávných rukou. SMELL OF DATA zhmotňuje datové úniky přidáním pachové stopy. Leanne vyvinula novou vůni, která (podobně jako přidaný Ethylmerkaptan v zemním plynu) funguje jako instinktivní varovný mechanismus. Tím, že pomáhá uživatelům internetu rozpoznávat a odstraňovat úniky dat, vytváří povědomí o rizicích s nimi spojenými.

16 hod ~ WORKSHOP ~ Online Biomimikry
! Registrace emailem na prahavbrne@gmail.com !

Jak jsme schopni aplikovat inovace přirozené pro přírodu v prostředí internetu a technologií? Jakým způsobem používáte síť? Co vás na ní otravuje? Děsí vás představa toho, jaké stopy po sobě zanecháváte, a rizika s tím spojené? Příroda je naším učitelem. Biomimikry jsou imitací přírodních prvků, které řeší problémy jedince, tak jako architektura navrhnutá podle principů mraveniště.
Jdeme ven! Prozkoumáme okolí. Najdeme a vytvoříme pachovú stopu, která by mohla prorazit i v online prostředí.
Leanne nám ukáže jak můžeme pomocí vůní udělat internet víc instinktivním. Vůně budou shromažďovány v malých flakonech, které pro tuto aktivitu speciálně navrhla. Pachy nás vedou, protože náš čich byl jedním z nejúčinějších mechanizmů přežití pro odhalení nebezpečí. Totéž budeme dělat se zvuky. Sbírat je pomocí rekordéru (ve vašem telefonu) a míchat je a porovnávat je.

***
Akce je součastí projektu Dutch Model sdružení 4AM/ Fórum pro architekturu a média a aktivit platformy Multiplace, která startuje sérii akcí věnovaných zodpovědnému přístupu k životu v post-digitální éře. Vzniká díky laskavé podpoře Embassy of the Netherlands in the Czech Republic

↘↘↘ ENGLISH VERSION ↙↙↙
How to survive in post-digital era?
Leanne Wijsma: Smell of Data

4.p.m. ~ Workshop Online Biomimicry
8 p.m. ~ Artist Talk & Movie – Smell of Data

Artist Talk – 8 p.m.
Data leaks and identity theft are a growing problem. By accepting Terms and Conditions without reading them or by connecting to a public wifi network, we are constantly leaving behind digital traces with the risk of personal information falling into the wrong hands. Smell of Data is making data leaks tangible by adding a scent to it.
By helping internet users recognising and fixing data leaks, the Smell of Data creates awareness of the risks around data leakage.

Workshop – Online Biomimicry – 4 p.m.
! Registration via email prahavbrne@gmail.com !

Practice how you can resolve a tech-challenge with the help of nature. We learn a lot from nature. Biomimicry is the imitation of natural elements for the purpose of human problems: architecture based on anthills to stabilise temperatures and ergonomic bird-shaped trains and cars. But our lives our moving towards the internet. How can you incorporate nature’s own innovations within the internet and technology?
We go out! Explore the surroundings. Find + Create a smell that could break through this network.
How can you make the internet more instinctive? How to stay alert? What would you want to bring ‘into’ the internet?
Smells will be collected in small bottles. It’s all about being aware of the smells and trying to catch them. We think about the meaning of smells. What’s on the streets? What’s in your bag? What’s going in-between the street tiles? Is there a pharmacy around to find smells you haven’t smelled before? Then it’s time to start mixing and matching smells.
The same with sounds. Collect sounds with a sound recorder (on your phone) and mix and match them later on your laptop.

Project is supported by Embassy of the Kingdom of the Netherlands.

-->