ÚT – PO / 2. 5. – 30. 6. / NECHTĚNÉ DĚDICTVÍ: Akce D / instalace

Evropské fondy a dotace za přispění těch tuzemských spoluvytváří finanční a ve výsledku i fyzický prostor cílových obcí. Odpovědí na zmiňované investice je obvykle hmotná nemovitost, případně infrastrukturní projekt. Výsledné stavby, byť často architektonicky nekvalitní a v horším případě pro samotný rozvoj obce i irelevantní, jsou laickou veřejností i politickou reprezentací obvykle chápány jako dobré příklady z praxe.

Otevírá se tak diskuse nad výsledky těchto mechanismů i nad potenciálním prostorem pro tvůrčí invenci architekta, jehož role se ve 21. století výrazně proměňuje v závislosti na mnoha faktorech, které není schopen ze své pozice ovlivnit.

Jaká je pozice architekta a lze na těchto případech otestovat morální rozměr profese? Do jaké míry dochází při zohlednění všech kritérií, nařízení, či legislativních pravidel ke ztrátě odpovědnosti?

fb event

* Vernisáž výstavy za účasti vzácného hosta se koná 2. května v 18.30 hodin. Výstava bude ke zhlédnutí v prostorách Kavárny PRAHA do 30. června.

* Autory výstavy jsou studenti Fakulty architektury VUT v Brně David Helešic & Marek Svoboda.

-->