ČT / 8.6. / 18.30 / Film ve výtvarném a experimentálním prostoru / seminář, projekce

Seminář o tvůrčích postupech ve videotvorbě určené k prezentaci v galeriích s následnou projekcí vybraných filmů. Tvorbu, která stojí na pomezí filmu a výtvarného umění a různé podoby filmového experimentování představíme prostřednictvím tvorby a diskuze s vizuálními umělkyněmi a umělci Michalem Kindernayem, Zbyňkem Baladránem, Adélou Babanovou a Andreou Slovákovou, jež představí své pojetí vizuální tvorby a filmového natáčení. Vstupné: 90 Kč.

fb event

MICHAL KINDERNAY, ZBYNĚK BALADRÁN, ADÉLA BABANOVÁ a ANDREA SLOVÁKOVÁ představí své pojetí vizuální tvorby a filmového natáčení.

Tvůrčí postupy ve videotvorbě určené k prezentaci v galeriích, její specifika oproti filmům určeným pro sledování v kině. Filmy natočené autonomními aparáty, které sestrojil sám autor, zkoumající tak prostředí, v němž kamera natáčí, skrze obraz, ale i způsob jeho zachycení. Sebereflexivní stylově precizní díla či významově vrstevnaté krátkometrážní videoeseje. Tvorbu, která stojí na pomezí filmu a výtvarného umění a různé podoby filmového experimentování představíme prostřednictvím tvorby a diskuze s vizuálními umělkyněmi a umělci.

Seminář začíná v 18:30, po přestávce následuje projekce vybraných filmů.
Vstupné: 90 Kč.

Promítat budeme krátké snímky:
40 000 000 / Zbyněk Baladrán / Česká republika / 2010, 8 min
Dead Reckoning / Zbyněk Baladrán / Česká republika / 2014, 12 min
To Be Framed / Zbyněk Baladrán / Česká republika, Nizozemsko / 2016, 9 min
Art Pollution Kit / Michal Kindernay, Gívan Belá / Česká republika, Belgie / 2009, 9 min
Korčula via Dubrovník / Michal Kindernay / Česká republika / 2011, 2 min
Angular Landscapes / Michal Kindernay / Česká republika / 2012, 7 min
Heliofilie #7 / Michal Kindernay / Česká republika / 2015, 9 min
Odkud spadla letuška? / Adéla Babanová / Česká republika / 2014, 6 min
Návrat do Adriaportu / Adéla Babanová / Česká republika / 2013, 13 min

Foto: Zbyněk Baladrán – Práce oka

-->