ZRUŠENO * PÁ / 9. 6. / 19.00 / VISITING PLANNERS #3 Kris Scheerlinck / přednáška, diskuse

*** Přednáška s rozhovorem je ZRUŠENA ze zdravotních důvodů hosta. Budeme hledat nový termín na podzim 2017. ***

Visiting Planners je nová série rozhovorů a přednášek o výzkumu a praxi urbánní politiky. Pět hostů v rozmezí května a června uskuteční sérii dvoudenních turné v Brně a v Praze. Publiku představí svou práci v různě definovaných rolích. Hostem tohoto večera je vědec a vedoucí výzkumu urbánních projektů KU Leuven Kris Scheerlinck.

fb event

Kris Scheerlinck je architekt, urbanista a docent na Katedře architektury KU Leuven, Belgie. Vede vlastní vědecko-urbanistickou praxi s výzkumnými projekty v Barceloně, Miláně, Madridu, New Yorku, Antverpách, Ghentu a Bruselu. Je zakladatelem akademického projektu ‘Streetscape Territories’ a jako školitel vede s ním související doktorské práce. Je expertem na analýzu veřejně-privátních modelů urbánního rozvoje a s nimi souvisejících aspektů dostupnosti a prostupnosti měst a teritoriálních vymezení na projektech v Evropě, Jižní a Severní Americe a Africe. Je vedoucím výzkumní skupiny ´Urbánní projekty, kolektivní prostory & lokální identity´.
Vystudoval architekturu (Škola architektury, Sint-Lucas, Ghent) a urbanismus (UPC Barcelona), postgraduálně prostorové plánování (KU Leuven), urbánní kulturu a urbanismus (UPC Barcelona), Ph.D. v architektuře a urbánních projektech (UPC/URL, Barcelona).
www.streetscapeterritories.org
www.kuleuven.be
www.collectivespaces-kuleuven.be
f-cts.com/3

* Nový přednáškový formát je spoluprací organizačního týmu PRAHA / Fórum pro architekturu a média v Brně s galerií architektury norma space v Praze. Kurátorka: Maria Topolcanska / Fake Cities True Stories

>
— ENG —
<

#3 Kris Scheerlinck / Streetscape Territories
head of urban projects research at KU Leuven

Kris Scheerlinck is Architect, Urban Designer and Associated Professor at the Department of Architecture (University of Leuven, Belgium). He ran his own research and design practice with projects in Barcelona, Milan, Madrid, New York, Antwerp, Ghent and Brussels. He currently directs an international research project called ‘Streetscape Territories’ and promotes related PhD research projects. His expertise is on the analysis of public-private gradients in urban projects and their related models of accessibility, permeability and proximity, analysing territorial boundary delimitation in real life projects in Europe, South and North America and Africa. He is the Head of the ‘Urban Projects, Collective Spaces & Local Identities’ research group.
He studied Architecture (School of Architecture, Sint-Lucas, Ghent), Spatial Planning (Post Graduate, KU Leuven), Urban Culture (Post Graduate, UPC Barcelona) and Urban Design (UPC Barcelona) and obtained his Ph.D. in Architecture and Urban Projects (UPC/URL, Barcelona).
www.streetscapeterritories.org
www.kuleuven.be
www.collectivespaces-kuleuven.be
f-cts.com/3

* Visiting Planners is a new series of public talks and lectures on research and practice in urban politics. Five guest speakers will make series of two-day tours in May and June to Brno and Prague. Their work in variously defined roles will be presented to the public.
f-cts.com/Visiting-Planners

* The new lecture series format is a collaboration of organizing team of PRAHA / Fórum pro architekturu a média in Brno with gallery of architecture norma space in Prague. Curated by: Maria TopolcanskaFake Cities True Stories

-->