SO / 24. 6. / 19.00 / Bjorn Schmelzer: Naslouchání hlasu minulosti / přednáška

Přednáška NASLOUCHÁNÍ HLASU MINULOSTI, jež je součástí festivalu Concentus Moraviae, ukáže, že probouzení prastarých hlasů je možné jen pozorným nasloucháním ve smyslu vyjednávání a dialogu, což se musí odrazit v následné interpretaci. Umělecký vedoucí belgického souboru graindelavoix Björn Schmelzer bude hovořit nejen o fascinaci hlasy dávné minulosti, touze slyšet je a znovu probouzet. Přednáška v angličtině bez tlumočníka. Vstup zdarma.

fb event

Björn Schmelzer, umělecký vedoucí belgického souboru graindelavoix, bude hovořit o fascinaci hlasy dávné minulosti, touze slyšet je a znovu probouzet. Podle Björna Schmelzera byl zájem o „hlasy minulosti“ vždy do jisté míry ambivalentní: na jedné straně tu je touha probouzet je, na straně druhé bývají vymítány.

Pro dnešní praxi uvádění „staré hudby“ je typická snaha staré zpěvy uvěznit do správného historického kontextu a místa původu, zatímco tento repertoár a jeho provozovací praxe se neměnnému rámci vždy vzpíraly, a pouze jejich transformací do soudobého kontextu a užitím aktuálních prostředků je možné je znovu oživit. Björn Schmelzer chce ve své přednášce ukázat, že probouzení prastarých hlasů je možné jen pozorným nasloucháním ve smyslu vyjednávání a dialogu, což se musí odrazit v následné interpretaci.

http://www.graindelavoix.org/paginas/graindelavoix.html
www.festivalcm.cz
Ve spolupráci se Zastoupením vlámské vlády ve střední Evropě. Přednáška v angličtině bez tlumočníka. Vstup zdarma.

************************************************************
Lecture LISTENING TO THE VOICE OF THE PAST
within the Concentus Moraviae Festival

Björn Schmelzer, artistic director of the Belgian ensemble graindelavoix, will talk about the fascination for the voices of the past, the desire to hear them and to evoke them. According to Björn Schmelzer the interest in “voices of the past” has always been somehow ambiguous: on the one hand there is an almost spiritualist and re-enacting desire of evoking those voices, on the other hand they are exorcized.

‘Early music’ feels the need to imprison and seal these voices into a proper place, a so called place of origin, while it will be shown how these musical repertoires and practices themselves have always resisted a proper place and origin in time, and that they always were machinized with the help of affective diagrams in order to transform the things around them and guarantee the animation of an ‘after-life’. Björn Schmelzer would like to show that evoking those voices is a practice of listening in the sense of negotiating, made concrete into performing practice.
In cooperation with the Delegation of Flanders in Central Europe.

http://www.graindelavoix.org/paginas/graindelavoix.html
www.festivalcm.cz
In cooperation with the Delegation of Flanders in Central Europe.
In English, free admission.

-->