ST / 28. 6. / 19.00 / VISITING PLANNERS #4-5 Javier Burón Cuadrado – Josep Bohigas / přednáška, diskuse

Visiting Planners je nová série rozhovorů a přednášek o výzkumu a praxi urbánní politiky. Pět hostů v rozmezí května a června uskuteční sérii dvoudenních turné v Brně a v Praze. Publiku představí svou práci v různě definovaných rolích. Hosty tohoto večera jsou hlavní manažer města pro trh a politiku bydlení Javier Burón Cuadrado a generální ředitel metropolitní agentury pro městský rozvoj Josep Bohigas.

fb event

#4 Javier Burón Cuadrado / Housing manager of Barcelona City
hlavní manažer města pro trh a politiku bydlení

#5 Josep Bohigas / CEO Barcelona Regional
generální ředitel metropolitní agentury pro městský rozvoj

Javier Burón Cuadrado (Basauri, Biskajsko 1970) je manažerem bydlení města Barcelona. Do pozice hlavního manažera exekutivy bydlení byl jmenován primátorkou Barcelony Adou Colau v roce 2015. Jako právní a ekonomický expert byl poradcem veřejného, kooperativního a sociálního sektoru v Bilbau a Baskicku a spoluzakladatelem poradenské společnosti URBANIA ZH Gestión. Byl ředitelem pro plánování bydlení a náměstkem ministra pro bydlení a sociální služby baskické vlády. Pracoval ve veřejných společnostech zaměřených na bydlení, pozemkový fond, nájemný bydlení, mobilizaci opuštěného bytového fondu a sociální regeneraci měst. Vystudoval ekonomické právo (Universita v Deustu). Studoval mezinárodní a evropské právo (KU Leuven), master ve fiskální ekonomii (Universita v Deusto) a obchodní administrativu (Institut aplikované ekonomie Baskické University).
ajuntament.barcelona.cat/ca/
leolo.blogspirit.com
f-cts.com/4

Josep Bohigas (Barcelona, 1967) je generální ředitel Barcelona Regional, metropolitní agentury pro městský rozvoj.
Veřejnou agenturu strategického plánování, urbanismu a infrastruktury Barcelona Regional vede od roku 2015.
Vystudoval architekturu na Škole architektury v Barceloně (ETSAB UPC), na Kolumbijské universitě v New Yorku a Universitě Pompeu Fabra v Barceloně. Je docentem v magisterském programu ETSAB-UPC Foundation. Byl členem poroty národní ceny za architekturu a dizajn (FAD). Jako architekt navrhl několik realizovaných staveb pro kulturu a sociální bydlení. Vedl kulturní projekty s tématem bydlení (Barraca-Barcelona, 2005; Piso Piloto, 2015). Za své realizace byl několikrát vítězem ceny FAD (1998, 2007, 2009), ceny Barcelona Design Award (2007) and Ceny za architekturu (2014).
www.bcnregional.com/ca/
f-cts.com/5

* Nový přednáškový formát je spoluprací organizačního týmu PRAHA / Fórum pro architekturu a média v Brně s galerií architektury norma space v Praze. Kurátorka: Maria Topolcanska / Fake Cities True Stories.

>
— ENG —
<

#4 Javier Burón Cuadrado / Housing manager of Barcelona City
chief executive manager for housing policy

#5 Josep Bohigas / CEO Barcelona Regional
chief executive director of urban development agency

Javier Burón Cuadrado (Basauri, Biscay 1970) is Housing Manager of Barcelona City. He has been appointed to the position of chief housing executive manager by the Barcelona Mayor Ada Colau in 2015. As an expert in law and economy, he has been consultant of the public, cooperative and social sectors in Bilbao and the Basque Country. He was co-founder of URBANIA ZH Gestión. He has experience of being Director of Housing Planning and Vice-Councillor at the Department of Housing and Social Affairs of the Basque Government. He worked with public societies dedicated to housing, land-use, renting, mobilization of vacant housing properties and socio-urban regeneration. He holds a degree in Economic Law (University of Deusto). He studied courses of International and European Law (KU Leuven), Master studies in Fiscal Economy (University of Deusto) and Business Administration (Institute of Applied Economy at the University of the Basque Country).
ajuntament.barcelona.cat
leolo.blogspirit.com
f-cts.com/4

Josep Bohigas (Barcelona, 1967) is the Chief Executive Officer of Barcelona Regional agency for urban development – a public agency for strategic planning, urbanism and infrastructures of Barcelona since 2015.
He holds a degree in Architecture from the School of Architecture of Barcelona (ETSAB) of the Polytechnic University of Catalonia (UPC), and completed studies at the University of Columbia (New York) and the University Pompeu Fabra (Elisava). He is an associate professor at ETSAB since 2008 and co-director of the Master of Lighting at UPC Foundation. He was a member of the Board of Promotion of Decorative Arts and Design (FAD). As an architect, he has built different types of structures, including museums and social housing projects. He has also been commissioner of cultural projects in housing such as Barraca-Barcelona (APTM 2005) in 2003, and Piso Piloto in 2015. He has been awarded several prizes including FAD (1998, 2007, 2009), the City of Barcelona Design Award (2007) and the Architecture Award (2014).
www.bcnregional.com/ca/
f-cts.com/5

* Visiting Planners is a new series of public talks and lectures on research and practice in urban politics. Five guest speakers will make series of two-day tours in May and June to Brno and Prague. Their work in variously defined roles will be presented to the public.
f-cts.com/Visiting-Planners

* The new lecture series format is a collaboration of organizing team of PRAHA / Fórum pro architekturu a média in Brno with gallery of architecture norma space in Prague. Curated by: Maria TopolcanskaFake Cities True Stories.

 

-->