NE / 11. 6. / 20.00 / D’epog: GarbaCZ / diskuse

Jaké jsou motivace tvůrčí aktivity autorů současného performativního umění? Teatrolog Martin Bernátek porovná kontext české a polské divadelní scény v diskuzi s Krzysztofem Garbaczewským a režisérkou souboru D’epog Luciou Repašskou. Diskuse je součástí kolaborativního projektu GarbaCZ inscenační platformy D’epog.

Událost nabídne konfrontační pohled na zázemí inscenační praxe mezi institucionálním zaštítěním a nezávislou produkcí, izolovanost či otevřenost lokálních kulturních kontextů, ale i na praktické stránky inscenační práce jako artikulace témat, konkrétní principy tvorby, tréningové metody, zodpovědnost a suverenita autora, či rigidní profesionalismus versus autonomizovaná odvaha uměleckého výrazu. Debata je určena široké veřejnosti, divadelním praktikům i teoretikům, kritikům, akademikům, či kulturním aktivistům. Úvod bude věnován prezentaci realizovaných inscenačních projektů hostujícího režiséra.

fb event

-->