ČT / 2.11. / 18.00 / Generace Z: Teorie svobody A. Honnetha v Hegelově morálním ekonomismu / přednáška

První ze tří přednášek na téma teorie reformy svobody A. Honnetha v Hegelově morálním ekonomismu. Bude představena koncepce svobody, jak ji zpracoval ve svém díle Das Recht der Freiheit (2011) německý filosof, představitel zatím poslední generace stoupenců kritické teorie společnosti a bývalý dlouholetý ředitel frankfurtského Institutu pro sociální zkoumání Axel Honneth. Přednášku přednese prof. Břetislav Horyna.

fb event

Základní formy svobody v pojetí A. Honnetha reflektují Hegelovo vymezení tří určujících sfér konstituce moderního státu, tj. práva, morality a mravnosti. Pro pochopení a kritickou reflexi Honnethovy teorie je tak nutné pochopení a kritická reflexe Hegelova rozumění státu v jeho státoprávním, sociálně-ekonomickém (tržně-hospodářské) a morálně-mravním (hodnoty reprezentované institucemi státu, zejm. spravedlnost, svoboda, spolurozhodování) určení, které vyplyne z komparace Honnethova díla s Hegelovou „filosofií práva“ (Grundlinien der Philosophie des Rechts, 1821). První přednáška bude věnována elementárnímu výkladu tohoto Hegelova spisu a hledání možností, které skýtá současné kritické teorii; druhá přednáška se zaměří na samotný Honnethův spis a na výklad jeho kontextů; závěrečné třetí setkání bude patřit kritickému střetu s Honnethovými teoretickými východisky (útěk zpět před Marxe k Hegelovi) a zásadami (původní kapitalistickému trhu vlastní mravní zásady).

-->