ZRUŠENO * ÚT / 21.11. / 18.00 / Generace Z: Teorie svobody A. Honnetha v Hegelově morálním ekonomismu II / přednáška

Druhá ze tří přednášek na téma teorie reformy svobody A. Honnetha v Hegelově morálním ekonomismu. Přednáška se zaměří na samotný Honnethův spis a na výklad jeho kontextů. Přednášku přednese prof. Břetislav Horyna.

fb event

V první přednášce byla pozornost věnována Hegelově koncepci státu, druhá přednáška se zaměří na koncepci svobody, jak ji zpracoval ve svém díle Das Recht der Freiheit (2011) německý filosof, představitel zatím poslední generace stoupenců kritické teorie společnosti a bývalý dlouholetý ředitel frankfurtského Institutu pro sociální zkoumání Axel Honneth. 

Základní formy svobody v pojetí A. Honnetha reflektují Hegelovo vymezení tří určujících sfér konstituce moderního státu, tj. práva, morality a mravnosti. Přednáška se zaměří na samotný Honnethův spis a na výklad jeho kontextů.

-->