ST / 22.11. / 18.30 / VIDEOGRAM 71: (Post)Land Art a antropocén / projekce

Další ze série Videogramů, večerů věnovaných autorským prezentacím současných podob pohyblivého obrazu. Za účasti Michala Kindernaye promítneme sérii filmů na téma budoucnosti, přírody, krajiny, společnosti, umění, ekologie a entropie. Akci pořádá Moravská galerie v spolupráci s FaVU VUT v Brně.

fb event

ENG below ↓

Zveme na další ze série komentovaných projekcí Videogram, věnovaných prezentacím současných podob pohyblivého obrazu. Za účasti Michala Kindernaye promítneme sérii filmů na téma budoucnosti, přírody, krajiny, společnosti, umění, ekologie a entropie.

— Homeostasis. 2017, ČR, 24 min.
Videopoéma Homeostasis o industriální a post-industriální morfologii severočeského podkrušnohoří. Za humny, téměř na dohled petřínské rozhledny vstupujeme do pustiny. Na filmu spolupracovali Ondřej Vavřečka, Vladimír Turner, Michal Kindernay, Miloš Vojtěchovský ai. Produkce Agosto Foundation.

— Echoes. Miloš Šejn, 1979, 5 min.
Digitální přepis krátkého barevného filmu Echoes Miloše Šejna. Odraz slunečních paprsků na vodní hladině, vržený do skály v úzké odbočce údolí Plakánek s přítokem říčky Klenice v Českém ráji. Pohled upřený do jednoho bodu působí jako halucinace. Fragment delšího experimentálního filmu Rokle z roku 1979.

— Troublemakers: The Story of Land Art. James Crump, 2015, USA, 68 min
Film o Earthworks, neboli zemním umění přelomu 60. a 70. let vypráví příběh několika nejvýraznějších amerických umělců generace. Krajina jako krajinomalba, jako plátno, jako nekonečný obraz bez rámu. Film z odstupu 60ti let prozrazuje titánské měřítko “zemního umění”, ale i jeho titěrnost, pomíjivost a dočasnost viděnou z geologického postu. Prostřednictvím archivních i nových záběrů, rozhovorů s umělci a teoretiky se vydejte do pustin severní Kalifornie, Nevady, Nového Mexika a Utahu na výpravu za dodnes enigmatickými díly Roberta Smithsona (Spiral Jetty), Waltera De Marii (The Lightning Field) a Michaela Heizera (Double Negative).

Vstup zdarma.

/ Projekce se uskutečňuje ve spolupráci s Agosto Foundation. Pro více informací navštivte www.agosto-foundation.org/cs/troublemakers-the-story-of-land-art.

// Videogramy se konají ve spolupráci Kabinetu audiovizuálních technologií FAVU VUT, Ústavu hudební vědy FF MU a Moravské galerie. Další program na www.videogram.cz.

/// Přednáška je také součástí předmětu Panel odborníků vyučovaném v rámci oboru Teorie interaktivnich médií na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

↓ ↓ ↓

We are inviting you on next from Videogram series of commented screenings; the series is devoted to presentation of contemporary forms of moving image. For this time, with the participation of Michal Kindernay, we will screen the series of films dealing with the topics of future, nature, landscape, society, art, ecology or entropy.

— Homeostasis. 2017, ČR, 24 min.
Videopoem Homeostasis about industrial and post-industiral morhology of North Bohemian mountains. Behind the woods, almost in the sight of Petřín lookout tower, we are entering the wilderness. Film was created in cooperation with Ondřej Vavrečka, Miloš Vojtěchovský, Michal Kindernay, Dominik Žižka, Vladimír Turner and others. Production: Agosto Foundation.

— Echoes. Miloš Šejn, 1979, 5 min.
Digital transcription of a super-8mm color film made by Miloš Šejn. The reflections of sun rays penetrating through the rocks on the water’s surface in a narrow gap in Plakánek valley of a side stream of Klenice Creek in Bohemian Paradise. The film suggests a hallucinatory visual effect after staring a long while at a single spot. Echoes is an excerpt from the 30-min. film Rokle.

— Troublemakers: The Story of Land Art. James Crump, 2015, USA, 68 min
The film casts these artists in a heroic light, which is exactly how they saw themselves. Iconoclasts who changed the landscape of art forever, these revolutionary, antagonistic creatives risked their careers on radical artistic change and experimentation, and took on the establishment to produce art on their own terms. The film includes rare footage and interviews which unveil the enigmatic lives and careers of storied artists Robert Smithson (Spiral Jetty), Walter De Maria (The Lightning Field) and Michael Heizer (Double Negative); a headstrong troika that established the genre.

Free entry

/ Screening is organised in cooperatation with Agosto Foundation, For more information visit www.agosto-foundation.org/troublemakers-the-story-of-land-art

// Videogram presentations are organised in the cooperation with The Department of Audiovisual Technology, FFA BUT, The Department of Musicology, Faculty of Arts MU and Moravian Gallery. For more, visit www.videogram.cz.

/// Lecture is also part of the subject Panel of Experts, Theory of Interactive Media at The Department of Musicology, Faculty of Arts, Masaryk University.

-->