ST / 6.12. / 18.30 / Palo Fabuš: TECHNIKA A MYŠLENÍ III – Fantazie rozumu / přednáška

Třetí ze tří přednášek Pala Fabuše na téma technika a myšlení, ve které se pokusí přiblížit, proč se s koncem 20. století rodí nový a nebývale široký zájem o ontologii, jakou roli v něm hraje dobová technika a před jakou výzvou se v tomto bodu dějinného vývoje ocitáme. Ukáže se, že realita není něčím, co je pouze objevováno a poznáváno, ale co člověk také utváří v spolupráci se stroji i přírodou, a že otázka jak realitu utvářet, je výsostně politická.

fb event

Fantazie rozumu
Co je to rozum? Rozum je tendence myšlení zacházet se světem jako s prostorem. Tato tendence se v historii myšlení po dlouho dobu úspěšně prosazuje jako vůdčí princip myšlení a svrchovaný projev lidství. To se mu daří jednak za tiché podpory statických dobových médií a jednak díky trvalému dojmu, že ty nejdůležitější skutečnosti jsou neměnné, předem dané a tím pádem dříve nebo později poznatelné a reprezentovatelné. V moderní době je však takový předpoklad poznání neudržitelný; rozum stále víc naráží na svoje limity a je na místě ptát se, jak rozum překročit.

Palo Fabuš se dlouhodobě zajímá o vztah digitální techniky a lidského údělu. Studoval informatiku, mediální teorii v Brně a sociologii v Praze. V letech 2014-15 absolvoval stáž na Ruhr Universität v Bochumi, kde studoval současnou německou filosofii médií. V minulosti přednášel pravidelně na FSS MU v Brně a k jednotlivým přednáškám byl pozván na VUT FIT, FaVU, FF MU, AVU, UMPRUM a FAMU a jinde. V letech 2005-2008 pracoval jako redaktor Literárních novin. V letech 2005 a 2006 spolupořádal Brno ZOOM – festival kultury nových médií. Od roku 2009 je redaktorem časopisu Umělec; od roku 2011 jeho šéfredaktorem. Dále publikoval v Literárních novinách, Flash Artu, A2, Furtherfield, Vlně a Mediálních studiích. Spolu s básníkem Lubošem Svobodou je autorem Přednášky o vznikavosti (Lačnit Press, 2017). Žije a působí v Nové Perle (Vrané nad Vltavou).

//////////

Cyklus přednášek Pala Fabuše je součástí série vzdělávacích akcí na téma Jak přežít v post-digitální době (org. 4AM & Multiplace) a semináře Panel odborníků (org. TIM MUNI).

//////////

Vstup volný.

#####

Proběhlo: 
4. 10. 2017 // 18:30 
Ontologie aneb Je možné demokratizovat realitu samu?
V první přednášce se pokusím přiblížit, proč se s koncem 20. století rodí nový a nebývale široký zájem o ontologii, jakou roli v něm hraje dobová technika a před jakou výzvou se v tomto bodu dějinného vývoje ocitáme. Ukáže se, že realita není něčím, co je pouze objevováno a poznáváno, ale co člověk také utváří v spolupráci se stroji i přírodou, a že otázka jak realitu utvářet, je výsostně politická.

1. 11. 2017 // 18:30 
Mediace aneb Živé metafory
Jakkoli z dnešního pohledu člověka média provázejí od jeho počátků, začíná se o nich v zásadě mluvit a přemýšlet až ve dvacátém století. K zamyšlení nad jejich podstatou člověka nutí především jejich radikální a nepřehlédnutelné zmnožení a rozšíření – tj. mediatizace. Důsledné tázání po jejich povaze a původu nás však přivádí nejenom k otázce Co je to člověk?, ale také k poznání, že média vlastně neexistují.

-->