ÚT / 5.12. / 20.00 / Post Fake Turn / projekce, afterparty

Pásmo projekcí a závěrečný večírek konference Post Fake Turn, jež se koná 4.-6. 12. 2017. Konferenci pořádanou doktorandy FaVU tematicky zastřešují otázky po vztahu umění, zejména digitálního obrazu k pravdě. V době, která je označována přívlastkem „postfaktická”, dochází k novému zhodnocování: jak se proměnily podmínky distribuce informací v digitálním věku? Představuje tato nová situace půdu pro cynickou rezignaci nebo naopak nadějeplné vytváření nových etických a politických možností? Jakou roli může sehrát umění v přetváření našeho pojetí pravdy?

fb event

fb event konference

Termín konference:
4. – 6.12. 2017
4. 12. příjezd hostů, wrong bienale – opening
5. 12. hlavní část – příspěvky konference + panel + projekcia videí + afterparty
FAVU VUT, Údolní 53, Brno, budova U5 (aula)

Pásmo videí
NIKA AUTOR – Newsreel 63 (2017)

RUTI SELA A MAAYAN AMIR – Image Blockade (2015)
MARIE LUKÁČOVÁ – ČHOS (2015/2016)

Projekční pásmo videí doprovodí stejnojmenný blok příspěvků doktorandské konference FaVU s názvem Post Fake Turn (5.12. na FaVU v Brně).
Vzniklo jako součást kurátorského projektu Politika pravdy I. – Mezi realitou a fikcí, který pořádá pražská etc. galerie.

V díle Newsreel 63 slovinské autorky Niky Autor se esejistický narativ odvíjí od videozáznamu nebezpečného cestování na podvozku vlaku pořízeného uprchlíky přejíždějícími mezi Bělehradem a Lublaní. Motiv vlaku a jeho roli v dějinách kinematografie demonstruje na množství filmových úryvků, přičemž ji zajímá, jak obraz odráží a zároveň ovlivňuje vztahy mezi sociálními vrstvami ve společnosti. Z cesty na vlakovém podvozku je totiž jednou komediální scéna, jednou ilegální činnost. Nika Autor proto hledá původ těchto různých pojetí a při své jízdě napříč vizuálními dějinami využívá scény z dokumentárních i hraných snímků.

Izraelská dvojice Maayan Amir a Ruti Sela zaznamenává v jednoduché dokumentaní formě vědecký experiment, který poukazuje nejen na dlouhotrvající izraelsko-palestinský konflikt, ale především na vlastní chování lidí, kteří jsou jeho součástí, a na to, jakým způsobem se standardizovala jejich autocenzura. Video Image Blockade je součástí projektu Exterritory, který autorky společně iniciovaly v roce 2009 a jenž se pokouší nejen hledat, ale také vytvářet diskurzivní a fyzická místa pro vyrovnanou a interdisciplinární výměnu, jež by tak nebyla zatížena právy konkrétního teritoria či národnosti.

Česká umělkyně Marie Lukáčová pracuje ve svém raném díle s dokumentární fikcí, když si pro natáčení vybírá skupinu mužů žijících v pohraničních obranných objektech. Video ČHOS buduje na reálné situaci příběh o pohybu zboží přes hranice a fiktivní skupině, jež se tomu snaží zabránit. Do zjevně inscenovaných filmových obrazů pronikají momenty improvizace, které více či méně odráží aktuální společenské nálady.

————————–————————–————————-

Dlouhodobý projekt etc. galerie se zaměřuje na umělecké postupy v pohyblivém obraze rozvíjené v posledních letech, u kterých lze vysledovat dokumentární aspekty a/nebo polemický vztah vůči pravdivosti informací, s nimiž jejich autoři pracují. Projekt tak krouží kolem otázek, jakou pozici umělci zaujímají ke ztíženým podmínkám posuzování mediálně zprostředkovaných faktů a jakým způsobem poukazují na téma pravdivosti v době označované jako “postfaktická”.

kurátorky: Alžběta Bačíková a Anna Remešová

-->