The Wrong Embassy at Praha v Brně, powered by The Manifesto who is “Curating Spam” at www.spam.catering

The Wrong Embassy at Praha v Brne, powered by The Manifesto who is Curating Spam at www.spam.catering

The Wrong is the largest and most comprehensive digital art biennale today. A global event aiming to display digital culture, open to participation, and spreading its content through online and offline locations around the world. The online biennale happens in pavilions; virtual curated spaces in any online accessible media where selected artworks are exhibited. The offline biennale happens in embassies; art spaces, galleries, institutions and artist run spaces in cities around the world. Wrong is free to participate and to attend, and mostly everything is one click away.

“Curating Spam” embassy featured at Praha v Brne aims to bring best curated Wrong biennale content to wide civic audience, while keeping it random to a significant extent (making it not really best or curated). The embassy consists of installation of 8 monitors that you may have noticed at the library space. These monitors feature the wrong pavilions (websites), selection of moving image works, digital pieces and interventions that are site specific to Brno or Praha v Brne, and featured works from “Curating Spam” pavilion.

Please feel free to enjoy, be disgusted, submit requests, like, subscribe, unsubscribe, spread the word, follow, dislike, hate, troll, lol, or rofl. You may also submit any i-relevant work that is digital in its essence to opencall@spam.catering

May God protect Your family and you,
Michal Mitro and Luboš Zbranek of The Manifesto

www.thewrong.org – Wrong biennale
www.spam.catering – Curating Spam pavillion
https://www.facebook.com/pg/The-Manifesto-676554699204924/ – The Manifesto
http://www.facebook.com/conceptualpractice – Michal Mitro
www.sursur.cz – Luboš Zbranek

The Manifesto, “Curating Spam” pavilon na Wrong bienále prezentují: Ambasáda Wrong binále v Praze v Brně

The Wrong je největší a nejreprezentativnější bienále současného digitálního umění. Jedná se o globální událost, která si pokládá za cíl představit celému světu digitální kulturu, otevřenou participaci a rozšíření těchto obsahů jak online, tak offline. Online část bienále se odehrává v pavilonech; virtuálních kurátorovaných prostorech jakéhokoliv formátu dostupných přes internet, ve kterých se prezentují vybraná díla. Offline část bienále probíhá v rámci ambasád – institucionálních, ale rovněž samoorganizovaných a neformálních prostorů – povětšinou v galeriích a kreativních hub-och, a to v místech roztroušených po celém světě. Na Wrong-u se umělci a veřejnost účastní bezplatně a téměř veškerý obsah je na dosah jednoho kliknutí.

Ambasáda Curating Spam odehrávající se v Praze v Brně přináší pečlivě vybraný obsah z Wrong bienále, který prezentuje široké veřejnosti, přičemž v této prezentaci zachovává do signifikantní míry element náhodnosti (čímž popírá notaci nejlepšího či výběru). Samotnou ambasádu konstituuje 8 monitorů nacházejících se v prostorách knihovny. Tyto monitory zobrazují pavilony Wrong bienále (web stránky); výběr pohyblivých obrazů z bienále; digitální díla a intervence, které jsou geograficky a/nebo kontextuálně propojeny s Brnem nebo s prostorem Prahy v Brně; a taky výběr děl z Curating Spam pavilonu.

Přejeme Vám příjemný, případně nepříjemný zážitek. Budeme rádi za Vaše dotazy, návrhy, like-y, subskribce a un-subskribce. Prosím, šiřte zprávy, sledujte nás, dis-ujte, hate-ujte, troll-ujte, lol-ujte, nebo rofl-ujte. V případe zájmu se můžete přímo zapojit a zaslat nám i-relevantní digitální práce na opencall@spam.catering.

Ať Bůh chrání Vaši rodinu a Vás také,
Michal Mitro a Luboš Zbranek ze skupiny The Manifesto,

www.thewrong.org – Wrong bienále
www.spam.catering– Curating Spam pavilon
https://www.facebook.com/pg/The-Manifesto-676554699204924/ – The Manifesto
http://www.facebook.com/conceptualpractice – Michal Mitro
www.sursur.cz – Luboš Zbranek

-->