ÚT / 13.2. / 19.30 / Burn And Move To Trash: The Wrong Biennale Dernisage / dernisáž

Dernisáž výstavy Curating SPAM pavilonu v rámci třetí bienále přehlídky The Wrong, zatím nejvýraznějšího a nejsoubornějšího uměleckého bienále digitálního formátu. Tato celosvětová událost, jež vyobrazuje digitální kulturu, je otevřena účasti a zároveň šíří svůj obsah prostřednictvím online i offline míst po celém světě. Kurátorem prezentovaného pavilonu byl Michal Mitro.

fb event

Burn And Move To Trash ♰ ♰ ♱The Wrong Biennale Embassy Dernisage
☆☆☆pro český překlap prosím skrolujtě☆☆☆

Everything comes to an end… good things, bad things, wrong things. Lets come together to celebrate the death of wrong biennale and pray for its resurrection in two years. Whats on offer?

Starter:
1st public presentation of top selection of bad large scale drawings made while shitting.
1st dish: 
Wrong explained (sort of, maybe, not really) – presentation of what happened in past three months (did it happen already?).
Main course:
Immortalising the Curating Spam pavilion of wrong biennale by burning it to indestructible 100 years lasting (minimum) future-proof DVD. 
Extra1:
Bring your usb and have your data immortalised too!
Extra2:
We will attempt to have the DVD stored forever at annals of registry office of Brno.
Dessert:
Virtual performances by various cool media artists (TBA soon).
Something to actually eat:
Spam (česky “lančnmít”).
All Night Special:
Unlimited participatory media noise set with open mix plug and play or plug and not play or plug and lick and unplug or so bring your own sound producing objects, ideally with jack plug.

—FREE ENTRY—
___________

Vypálit a přesunout do koše ♰ ♰ ♱
Špatné vysílání ambasády v bienále
☆☆☆powered by google translate☆☆☆

Všechno skončí … dobré věci, špatné věci, špatné věci. Připojte se k oslavě smrti špatného bienále a modlete se za jeho vzkříšení za dva roky. Co nabízíte?

Startér:
1. veřejná prezentace nejvyššího výběru špatných velkých výkresů pořízených při poslechu.
1. jídlo:
Nesprávné vysvětlení (možná ne, opravdu) – prezentace co se stalo za poslední tři měsíce (už se to stalo?).
Hlavní chod:
Immortalizaci pavilonu Curating Spam špatného bienále tím, že ho vypálíte na nezničitelné 100leté (minimální) DVD odolné proti budoucnosti.
Extra1:
Přineste své usb a vaše data jsou i nesmrtelné!
Extra2:
Budeme se snažit mít DVD uložen navždy v análech matriční kanceláře Brna.
Dezert:
Virtuální představení různých umělců v oblasti médií (brzy TBA).
Něco, co skutečně jíst:
Spam (česky “lančnmít”).
Celá noc speciální:
Neomezený zájem o hluk v médiích s otevřenou mixovací zástrčkou a přehráváním nebo zástrčkou a nehraje ani nepoužíváte, lízávejte a odpojujte nebo přineste své vlastní zvukové objekty, ideálně s konektorem jack.

—VSTUP ZDARMA—

-->