ST / 14.3. / 18.30 / Lucia Repašská: Strukturování reality / přednáška

Je možné skládat rozkladem? Do jaké míry je svoboda vnímána jako břemeno? Dá se určit, kde končí zodpovědnost tvůrců a kde začíná moc diváka? Na půdorysu tvorby inscenační platformy D’epog představí režisérka Lucia Repašská intermediální aspekty performativity. Přednáška se zaměří na strategie distribuce moci při formování pluralitního sémiotického potenciálu a koncept dekompoziční metody tvorby jako etického gesta. Stěžejní osou přednášky bude vztah tvůrce-dílo-recipient, téma dramaturgie prostoru a vhled do procesu syntetizace a vrstvení struktur při práci na živém inscenačním díle. Přednáška divadelní režisérky Lucie Repašské na téma Divadlo a Intermédia je součástí cyklu TIM Panel (předmět vyučován v rámci oboru Teorie interaktivních médií na FF Muni v spolupráci s PRAHA / Fórum pro architekturu a média). Vstup zdarma.

fb event

D’EPOG je platformou pro současnou experimentální inscenační tvorbu. Činnost skupiny má laboratorní charakter. D’EPOG zkoumá divadlo a zkoumá divadlem. Primární materií, pomocí které D’EPOG svá témata artikuluje, jsou herec a prostor.

D’EPOG žánrově lavíruje na pomezí činoherního a pohybového divadla, performance a multimédií. Vedle inscenační činnosti má v jeho tvorbě významnou pozici výzkum herecké expresivity. Podstatnou součástí působení laboratoře D’EPOG jsou workshopy zaměřené na herecký trénink, montáž akce a práci s energií.

web: depog.com
fb: facebook.com/divadlodepog/
tumblr: depog.tumblr.com/
insta: instagram.com/d_epog/

***
Lucia Repašská
Vystudovala divadelní režii na Janáčkově akademii múzických umění v Brně v ateliéru prof. Arnošta Goldflama. V průběhu studia absolvovala zahraniční stáže na PWST v Krakově v ročníku Krystiana Lupy a Bogdana Hussakowského a v dánskem Odin Teatret, kde působila jako asistentka režie Eugenia Barby při inscenaci Det Kroniske Liv. Za svou inscenaci good and good na motivy poezie E. E. Cummingse získala na 10. ročníku Mezinárodního režijního sympozia v Moskvě hlavní cenu.
Její diplomová práce The Secret (?) Art byla Českou teatrologickou společností oceněna v rámci Ceny Václava Königsmarka a následně publikována v Divadelní revue. Její domovskou scénou je brněnské divadlo D’epog, kterého tvorba si již v krátkém horizontě své existence vysloužila pozornost divadelní kritiky (pocta Objev roku na festivalu alternativního divadla …příští vlna/next wave… , nominace projektů Žena Objekt/Žena Subjekt a Ninivea na inscenace roku v anketě Divadelních novin).
Jako režisérka a zároveň absolventka doktorského studijního programu v současnosti pedagogicky působí na JAMU a věnuje se výzkumu dekompozičních principů v inscenační tvorbě a externě spolupracuje s Odin Teatret Archives v Holstebro.

-->