ČT / 15.3. / 18.00 / Zin #2 Santiniho jazyk / křest, diskuse

Představení nového čísla nezávislého periodika ZIN zaměřeného na architekturu z pohledu její tvorby. Součástí křtu nové publikace bude diskuzní panel jejích přispěvatelů. Pozvání přijali Jiří Kroupa, Jiří Vítek, Ján Pernecký a Shota Tsikolyia. ZIN #2 SANTINIHO JAZYK se ohlíží za stejnojmennými workshopy, které se konaly ve dnech 31. 3. – 3. 4. 2016 a 23. – 26. 11. 2017 v prostorách zámku ve Žďáru nad Sázavou, v sousedství poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

fb event

Akce s názvem SANTINIHO JAZYK, vedené architektem Jiřím Vítkem a jeho hosty, byly zaměřeny na (re)interpretaci architektonického tvarosloví Santiniho vrcholného díla prostřednictvím nástrojů soudobého výpočetního navrhování. ZIN #2 SANTINIHO JAZYK představuje souhrn myšlenek z obou událostí a jejich doprovodného programu. Prolínají se v ní příspěvky textové, dávající do kontextu Santiniho tvůrčí principy s podobně bujarou agendou soudobého na pravidlech založeného navrhování, a příspěvky obrazové, vytvářející dialog mezi fotografickými interpretacemi zelenohorského chrámu a vybranými výstupy z obou workshopů.

-->