ČT / 22.3. / 18.00 / Baťovský domek: Mizející prvky zlínské architektury / prezentace knihy

Brněnské uvedení knihy Baťovský domek: Mizející prvky zlínské architektury, věnované bydlení v rodinných domcích stavěných ve Zlíně obuvnickou firmou Baťa. Během večera promluví tři z autorek knihy – Barbora Vacková, Klára Eliášová a Jitka Ressová – o vývoji stavební typologie domů, o nárocích podniku na jejich obyvatele i o proměnách, které se během bezmála sta let udály v očekávání toho, co je kvalitní bydlení.

fb event

Publikace představuje z několika pohledů ubytovací politiku podniku Baťa, která se v zejména v meziválečném období rozvíjela v mimořádně rychlém tempu a významně proměnila tvář města. Popisuje architekturu dělnických domů, systém jejich výstavby a zprostředkovává postupy podniku při přidělování domků zaměstnancům. Ukazuje, že bydlení v pronajatém moderním domě o ve své době vysokém obytném standardu s sebou neslo také specifický životní styl, záměrně formovaný koncernem. Součástí obrazové části knihy jsou nově pořízené autorské fotografie Libor Stavjanika, které zachycují stav několika zlínských rodinných domů dochovaných v původní, nepřestavěné podobě. Stavjaník ve většině případů zachytil domy těsně před jejich rekonstrukcí, a tím zdokumentoval dnes již neexistující stav.

Bára Vacková je socioložka působící na Fakulta sociálních studií MU, zabývá se urbánní sociologií a sociologií bydlení.

Klára Eliášová je historička architektury a členka spolku 4AM Fórum pro architekturu a média, věnuje se architektuře průmyslových podniků a továrních měst.

Jitka Ressová je architektka, dlouhodobě se zabývá baťovským rodinným bydlením a možnostmi jeho současného využití, je členkou architektonické kanceláře Ellement, která také provozuje infopoint baťovského bydlení v baťovském jednodomku ve Zlíně.

Kniha a stejnojmenná dlouhodobá výstava v Infopointu je výstupem projektu NAKI II (Průmyslové město a jeho proměny ve 20. století: Kultura, identita a řád urbánní průmyslové společnosti na příkladu „ideálního města“ Zlína realizovaného) ve spolupráci Národní technické muzeum a Masarykova univerzita.

Kniha bude v rámci akce k zakoupení.

-->