ST / 4.4. / 18.30 / Andrea Průchová: Vidění/é jako sociální vztah / přednáška

Přednáška teoretičky vizuální kultury, badatelky a pedagožky Andrey Průchové na téma „Vidění/é jako sociální vztah, aneb proč a jak studovat vizuální kulturu“, ve které se zaměří na stručné nastínění přínosu a výzev, které mezioborové bádání na poli současné vizuální kultury přináší. Mimo jiné pak představí konkrétní aktivity Platformy pro studium vizuální kultury Fresh Eye – projektu, jenž od podzimu roku 2011 nabízí široké veřejnosti zdarma popularizační přednáškové večery a který zároveň funguje na dobrovolné aktivitě realizačního týmu. Přednáška je součástí předmětu Panel odborníků vyučovaném v rámci oboru Teorie interaktivnich médií na na FF Muni. Vstup zdarma.

fb event

ANOTACE

Přednáška se v první části zaměří na stručné nastínění přínosu a výzev, které mezioborové bádání na poli současné vizuální kultury přináší. V naznačení několika kulturních proudů studia obrazových fenoménů přiblíží zejména anglo-americkou tradici, jež k vizuální kultuře přistupuje pomocí aparátu kuturálních studií a kritické teorie za zvýšeného zájmu o projevy soudobé mediální a populární kultury. 

Druhá část večera představí konkrétní aktivity Platformy pro studium vizuální kultury Fresh Eye (www.fresh-eye.cz). Projekt, jenž od podzimu roku 2011 nabízí široké veřejnosti zdarma popularizační přednáškové večery, od svého vzniku funguje na dobrovolné aktivitě realizačního týmu. Dlouhodobě buduje zdarma dostupný video archiv, publikuje kvalitní vysokoškolské práce, vyhlašuje vysokoškolskou soutěž, vzdělává středoškoláky, iniciuje odborná setkání i oslovuje širší publikum překladovými oborovými tituly (John Berger: Způsoby vidění a W. J. T. Mitchell: Teorie obrazu). Činnost platformy lze chápat jako hledání nových způsobů popularizace vědění a otevírání se akademického pole veřejnosti.

^^^
ANDREA PRŮCHOVÁ BIO

Andrea Průchová je teoretičkou vizuální kultury, badatelkou a pedagožkou. Vyučuje na Univerzitě Karlově, Prague College a Scholastice. V oblasti výzkumu spolupracuje s Národním filmovým archivem, Filosofickou fakultou UK, Fakultou sociálních věd UK a Ústavem pro studium totalitních režimů.

Založila a vede Platformu pro studium vizuální kultury Fresh Eye. Je držitelkou Fulbrightova stipendia (NYU, Pratt Institute, NYC), rezidenčního stipendia Visual Studies Workshop Project Space (USA), stipendia Georg Eckert Institute (DE) a stipendií Hlávkovy nadace Nadání. Do českého jazyka přeložila výbor esejí Způsoby vidění Johna Bergera a spolupodílela se na překladu Teorie obrazu W. J. T. Mitchella. V zahraničí publikovala formou samostatných kapitol v Palgrave Macmillan (2015), Springer Publishing House (2017) a University of Turku Press (2018).

V domácím prostředí přispěla například do časopisů Mediální studia, Sociální studia či Iluminace. V současné době obhajuje doktorskou práci věnovanou výzkumu obrazové složky dějepisných učebnic publikovaných v letech 1967 – 2011. Aktuálně působí jako hlavní řešitelka výzkumného projektu díla Laterny magiky (www.laterna-research.cz) a v roli výzkumnice se spolupodílí na řešení vývoje vzdělávací historické aplikace HistoryLab (www.historylab.cz). Spolupracuje také na výzkumu online participace veřejnosti na diskuzi k tématu uprchlické krize (studium vizuálních projevů) a výzkumu mediálních průmyslů s důrazem na studium kulturního a kreativního potenciálu vysokoškolského humanitního prostředí. Na konec roku 2018 připravuje vydání překladu publikace Nicholase Mirzoeffa “Jak vidět svět” (aneb Způsoby vidění pro 21. století) a platformu Fresh Eye poprvé mezinárodně představí v rámci 4. bienální konference International Association for Visual Culture věnované tématu “Visual Pedagogies” (září 2018).

-->