ST / 18.4. / 18.30 / VIDEOGRAM 77: Michal Novotný – Jiné vize PAF / projekce, autorská přednáška

Další ze série Videogramů, večerů věnovaných autorským prezentacím současných podob pohyblivého obrazu. Tentokrát se s Michalem Novotným dotkneme Jiných vizí PAF. Akce se koná ve spolupráci Kabinetu audiovizuálních technologií FAVU VUT, Ústavu hudební vědy FF MU a Moravské galerie. Přednáška je součástí předmětu Panel odborníků vyučovaném v rámci oboru Teorie interaktivnich médií na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vstup zdarma.

fb event

Zveme na další ze série komentovaných projekcí a přednášek Videogram, věnovaných prezentacím současných podob pohyblivého obrazu. Představíme výběr videí soutěže Jiné vize CZ 2017, kterou pořádá PAF – Přehlídka filmové animace a současného umění v Olomouci. V rámci soutěže mapuje PAF aktuální českou produkci pohyblivého obrazu a usiluje o vytvoření adekvátních podmínek pro jejich distribuci a prezentaci, stejně jako o zviditelnění jednotlivých umělců a jejich děl v České republice i v zahraničí. Pokaždé se jedná o originální kurátorský výběr, v loňském roce zaštítěn ředitelem pražské galerie Futura Michalem Novotným, který projekci osobně uvede.

JINÉ VIZE CZ 2017:
Jiří Žák, Rozštěpený epistemolog, 2017
Jozef Mrva, Knot Capital, 2017
David Přílučík, Blind Bidding, 2017
Johana Novotná, Youu, 2017
Dalibor Knapp, Ethnographic Study of Algorithms, 2017
Romana Drdová, Písek, 2017
Markéta Magidová, V takových časech mysl ustrne, 2017
Oleksandr Martsynyuk, NBA2K17, 2017
Ladislav Tejml, Everything’s Gonna Be Alright 3, 2017
Daniela a Linda Dostálkovy, Extensions, 2016

-->