ST / 2.5. / 18.30 / VIDEOGRAM 78: Jana Kapelová / projekce, autorská přednáška

Další ze série Videogramů, večerů věnovaných autorským prezentacím současných podob pohyblivého obrazu. Tentokrát se slovenskou umělkyní Janou Kapelovou. V jejich dílech se protíná rovina institucionální kritiky, která reflektuje její kulturně-politickou angažovanost na uměleckém poli a zájem o možnosti jednotlivce obejít či transformovat (nefunkční) sociální systém. Autorka si klade otázku, jakou roli v tom všem hraje umění a jakým způsobem se v tomto komplexu seberealizovat.

Akce se koná ve spolupráci Kabinetu audiovizuálních technologií FAVU VUT, Ústavu hudební vědy FF MU a Moravské galerie. Přednáška je součástí předmětu Panel odborníků vyučovaném v rámci oboru Teorie interaktivnich médií na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vstup zdarma.

fb event

https://sites.google.com/site/janakapelova/

-->