NE / 20.5. / 19.00 / S(o)unday mixtapes: Martyna Poznańska – Requiem For a Fly / poslechovka, performance

Pravidelný nedělní večer věnovaný experimentální hudbě. Tentokrát budeme společně s interdisciplinární zvukovou umělkyní Martynou Poznanskou svědky Requiem For a Fly,  její rituální zvukové perfomance, jež se zaměřuje na dichotomii bytí, důležitost a nevýznamnost, opozice a rozšířené významy slov.

fb event

* Martyna Poznańska je v Berlíně usazenou interdisciplinární zvukovou umělkyní se zájmem o zkoumání enviromentálních zvukových prostředí, tedy o zvuk v rámci urbánního prostoru. Svoji pozornost stejně tak obrací k performativním aspektům vnímání zvuku a k vztahům mezi zvukem a objektem. Její práce zahrnuje zvukové kompozice vycházející z field-recording, instalace, performance a živé improvizace. Studovala španělský jazyk a lingvistiku na Jagiellonian University in Krakow (PL), zvuk v Laboratory of Olga Szwajgier (PL) a sound art na The University of the Arts London. V roce 2016 obhájila MfA titul ze sound studies na Universität der Künste Berlin (Berlin University of the Arts). 

www.martynapoznanska.com
www.soundcloud.com/martinska

-->