SO / 26.5. / 17.00 / Jak poručit hovňajsové bouři? / uživateli generovaná nekonference

Uživateli generovaná nekonference pro umělce, postumělce, ne neumělce a všechny kritické soudruhy. Iniciátory této nekonference jsou Ateliér intermédií, FaVU a Konsorcium postuměleckých praxí (Varšava).

fb event

Děje se samý hovňajs. Autoritářští kumpáni a obyčejní fašisté jsou už úplně všude. Mitteleuropa jako umělecké dílo, grandiózní historická rekonstrukce a věčně se vracející politická fraška. Umělci, postumělci, ne neumělci a další kritičtí soudruzi jsou všichni touto hovňajsovou bouří tak či onak zasaženi, ať už se jim to líbí nebo ne. 
Nic si nenalhávejme. Nemáme žádné skutečné odpovědi. Alespoň se ale stále snažíme, učíme se vlastní praxí, selháváme a selháváme lépe aběhem ústupu aktivujeme naši kolektivní inteligenci a využíváme svých uměleckých schopností.
Svižní jako králíci a chromí jako kachny – tak zve Ateliér intermédií, FaVU a Konsorcium postuměleckých praxí (Varšava) všechny praktikující, myslitele, kolektivy a jednotlivce, aby se k nám připojili v sobotu 26. května na nekonferenci v Brně. Program nebudeme připravovat dopředu. Bude se jednat o uživateli vygenerovaný kongres, jehož cílem bude nalézt odpověď na základní otázku: co dělat? Koneckonců, v tomhle hovňajsi jsme všichni.
Poznamenejte si datum, zarezervujte vaši cestu, očekávejte pohostinnost a připravte si vaše příspěvky (ať už v jakékoliv formě: řečových aktech, uměleckých aktech, ne neuměleckých aktech nebo prostě aktech – jen prosíme stručně).
Detaily ohledně místa a času konání, stejně jako formátu sdělíme v další etapě.
Dotazy jsou vítány na: pavel.sterec@gmail.com
————————–————————–———————–
The user-generated unconference in Brno
For artists, postartists, not not artists and all critical comrades

Initiators: Studio of Intermedia, FaVU, and Consortium of Postartistic Practices (Warsaw)

Shrit happens. Authoritarian cronies and regular fascists are everywhere. Mitteleuropa as a work of art, historical re-enactment on grandiose scale, political farce in eternal recurrence. Artists, postartists, not not artists, and other critical comrades, all hit by this shrit storm, willingly or not, one way or another.
Let’s not cheat ourselves. We do not have any sensible answers. But at the very least, we are trying, learning by doing, failing again and failing better, in the flight activating our collective intelligence and making use of artistic competences.
Swift like rabbits and lame as ducks, the Studio of Intermedia, FaVU, and Consortium of Postartistic Practices (Warsaw) call all the practitioners, thinkers, collectives and individuals alike, to join us on Saturday, 26th of May, for unconference in Brno. We are not going to prepare the programme in advance. It will be a user-generated congress to discuss the fundamental question: what is to be done? After all, we are in this shrit together.
Just mark the date, book your travels, solicit hospitality, and prepare contributions (all forms welcome – speech acts, art acts, not not art acts, or acts acts – just please make them concise).
We will provide details regarding space, time and format on later stages.
Queries welcome – pavel.sterec@gmail.com

-->