NE / 3.6. / 18.00 / MEETING BRNO: Děděná traumata / diskuse


Jak zmírnit následky transgeneračního přenosu traumatu holocaustu a umožnit potomkům přeživších prožívání plnohodnotného a smysluplného života? Jak pochopit životní příběh předků v kontextu vlastního života?

 fb event

Diskutují:

PhDr. Michaela Hapalová – v rámci Rafael Institutu založila a vede zážitkovou skupinu Generace poté a dlouhodobě se věnuje tématu židovské identity a židovské tradice. Je členkou Židovské obce Praha. (CZ)

Ing. Věra Roubalová – věnuje se práci s uprchlíky a s příchozími, vede multikulturní skupiny nebo i psychoterapeutickou skupinu v projektu Rafael Centra, dříve Rodiny po holocaustu (s H. Klímovou), věnuje se též individuální psychoterapii. Zaměřuje se na terapii traumatu a jeho mezigenerační přenos. (CZ)

Moderuje Barbora Antonová, překladatelka a spoluautorka výstavy o česko-norském psychiatrovi Leo Eitingerovi (1912, Lomnice u Tišnova – 1996, Oslo), který zavedl diagnózu posttraumatická stresová porucha.

-->