ST / 20.6. / 18.00 / Eva Novotná: Až se domy budou stavět jako cirkusové stany / přednáška


Přednáška historičky architektury Evy Novotné v rámci doprovodného programu k výstavě JAK NA BĚŽÍCÍM PÁSE. Jak se vyvíjela standardizace, typizace a industrializace bytové výstavby po roce 1945? Jak se racionalizovala výstavba z cihel a kdy se objevil panel? Přednáška přiblíží poválečné snahy připodobnit stavění bytů sériové výrobě a ukáže první experimenty montovaných bytových domů.

fb event

Eva Novotná – historička architektury, která se zaměřuje na dějiny architektury druhé poloviny 20. století a historii sídlišť. Jako členka týmu výzkumného NAKI projektu Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí:

Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu sledovala, jak se vyvíjely jednotlivé projekty, přístup architektů, jaká byla odezva na “bytovou výstavbu” v
dobovém tisku i jakou roli v proměně architektury a bydlení hrál stát a organizace stavebnictví.

-->