ÚT / 10.7. / 18.00 / Martina Koukalová: Panelové tvary v čase / přednáška

Přednáška historičky architektury Martiny Koukalové v rámci doprovodného programu k výstavě JAK NA BĚŽÍCÍM PÁSE. Jak přistoupit k více než sedmi desítkám sídlišť po celém Česku? Jak se vypořádat s tím, že jsou na první pohled všechna stejná, ale na ten druhý dost odlišná? Projekt Paneláci, který se zabýval výzkumem sídlišť pět let, přišel mimo jiné se svým návrhem periodizace. Proč zvolil zrovna tyto etapy a jejich názvy, vysvětlí přednáška Martiny Koukalové.

fb event

Martina Koukalová – historička architektury, doktorandka na Ústavu dějin umění Univerzity Karlovy v Praze, která působí na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Dlouhodobě se věnuje problematice panelové výstavby, publikovala řadu textů zpracovávajících chronologii československých sídlišť – nejaktuálněji kapitolu Panelové tvary v čase v knize Paneláci. Padesát sídlišť v českých zemích.

-->