ČT / 6.9. / 18.00 / PROSTOR PRO KNIHU: Whatever: Texty Jiřího Valocha 1969 – 1989 / křest knihy

Jiří Valoch, jméno brněnského kurátora, umělce a sběratele, je od otevření expozice ART IS HERE: Nové umění založené na jeho sbírce, neochvějně spojeno s Moravskou galerií. Dalším krokem k popularizaci široké škály činností této osobnosti je vydání knihy Whatever: Texty Jiřího Valocha 1969 – 1989. Kniha vůbec poprvé představuje v takto souhrnné podobě texty k výstavám, jež Jiří Valoch v daném období připravil, ale také teoretické studie, které doposud nebyly publikovány. Součástí publikace jsou i studie kurátorů Moravské galerie osvětlující základní okruhy Valochovy mnohovrstevnaté teoretické činnosti. Křest knížky jsme naplánovali na 6. 9., den, kdy Jiří Valoch oslaví své 72. narozeniny. V průběhu křtu představíme i limitovanou signovanou re-edici Valochových konceptuálních děl. Křest se uskuteční za osobní přítomnosti Jiřího Valocha. Vstup zdarma.

fb event

 

-->