ST / 26.9. / 19.00 / TIM Panel: Jonáš Svatoš / přednáška, diskuse

Přednáška Jonáše Svatoše, jež se bude dotýkat Národního filmového archivu (NFA) a bude věnována především vysvětlení role Národního filmového archivu v procesu uchování a zpřístupnění vizuální paměti z dob minulých, stejně jako ze současnosti vzhledem ke generacím příštích diváků i autorů.. Přednáška je součástí cyklu TIM Panel (předmět vyučován v rámci oboru Teorie interaktivních médií na FF Muni v spolupráci s PRAHA / Fórum pro architekturu a média). Vstup zdarma.

Jonáš Svatoš působí jako vedoucí digitální laboratoře Národního filmového archivu – oddělení jež se stará akvizici, uchování a zpřístupnění digitálních filmových fondů ze sbírky NFA. Oddělení zároveň poskytuje dovnitř instituce služby související s digitalizací filmových, i nefilmových nosičů. Jakožto původem softwarový inženýr, Jonáš se především zaměřuje na implementaci řešení založených na otevřených standardech a formátech v oblasti dlouhodobého uložení audiovizálních dat. Je absolventem Centra audiovizuálních studií na pražské FAMU. Mimo oblast archivnictví působí v hudebním tělese k-o-l-e-k-t-i-v a podílí se na tuzemských experimentálních divadelních projektech, v současnosti především s uskupením Handagote Research and Development.

-->