PÁ / 28.9. / 22.00 / SOfT w/ Bungalovv, TOLE, Scarypool, New Magic Media / declubbing night

SOfT #8: hey let’s go declubbing tonight! entry 200,-

➫ BUNGALOVV (AR) live
➫ TOLE (CZ) live
➫ ((SCARYPOOL)) (CZ) live
➫ NEW MAGIC MEDIA (CZ) dj set

fb event

~~~

BUNGALOVV alias Pablo Betas, vizuální umělec a hudební producent z Buenos Aires, spoluzakladatel oceňované značky T R R U E N O, která spojuje audiovizuální kolektiv a hudební label. Autentický výraz Bungalovv staví na mutaci lokálních a globálních hudebních vlivů do překvapivých, digitální florou a faunou prorostlých sonických struktur a na hybridních střetnutích organických a urbánních zvukových inspirací, které s ozvěnami etnické hudby instaluje do současného klubového prostředí. Pro jeho produkce, vydávané pod vlastní značkou nebo ve spolupráci s labely jako Infinite Machine (debut EP Luz Mala), NOSTRO HOOD SYSTEMHyperboloid RecordsSweat Taste, je charakteristická naléhavá a nervózní atmosféra, silná pozornost na rytmické textury kombinující perkusivní nástroje a industriální zvuky a schopnost vytvářet proměnlivé kompozice přecházející od abstraktní zvukové architektury k dekonstruovaným beatům. 

https://soundcloud.com/bungalovv-ii 
https://trrueno.bandcamp.com/

TOLE je hudební projekt intermediálního umělce Martina Kohouta, který vytváří a příležitostně zveřejňuje radikální zvukové kompozice kombinující řadu přístupů k hudební produkci. Ironické koláže přes sebe vršených zvukových torz, občasně strukturované rytmem. Projekt TOLE byl v roce 2016 vřazen do portfolia umělců SHAPE platform.

http://www.martinkohout.com/
https://soundcloud.com/tole111
http://shapeplatform.eu/2016/tea-with-tole-an-interview-with-martin-kohout/

Živý projekt dvojice autorů působících na pomezí hudby a výtvarného umění ((SCARYPOOL)). Vokály Olbrama Pavlíčka (93ECHOESANDSIRENS) a beaty Davida Střelečka (eva01), jednoho z nejslibnějších autorů české contemporary elektronické scény, člena kolektivů BCAA systemReaper Death Seal Corporation a BLAZING BULLETS

https://soundcloud.com/scarypool
https://soundcloud.com/evaunitone
https://soundcloud.com/234u
https://olbrampavlicek.tumblr.com

NEW MAGIC MEDIA – výtvarná umělkyně, djka, vjka, BLAZING BULLETS & BCAA system squad. Jejím rádiovým pořadem Echo Adély Sobotkové protéká každý týden do digitálního éteru futuristická selekce experimentální a post-klubové hudby. 

https://soundcloud.com/newmagicmedia
https://wave.rozhlas.cz/echo-adely-sobotkove-5185434

~~~

BUNGALOVV alias Pablo Betas, music producer and visual artist hailing from Buenos Aires, co-founder of Trrueno, community for audio-visual art and one of the world’s most promising and forward-thinking record labels. The authenticity of Bungalovv’s works rises from hybrid of local and global music influences progressing into unexpected sonic structures where digital fauna and flora grow and from intermingling of organic and urban sound inspirations installed into contemporary club music environment incorporating evocations of ethnic music. Collaborations with Infinite Machine (debut EP Luz Mala), NOSTRO HOOD SYSTEMHyperboloid Records or Sweat Taste prove heavy focus on unsettling and haunting atmosphere and rhythm textures woven from percussive instruments and industrial sonics evolving to abstract composition archs and deconstructed tribe beats. 

https://soundcloud.com/bungalovv-ii 
https://trrueno.bandcamp.com

TOLE is music project of intermedia artist Martin Kohout who produces and occasionally releases radical sound compositions integrating several music approaches. Ironic collages of piled up sonic and narrative fragments, irregularly structured with rhythm. In 2016 TOLE project was included into SHAPE platform artist portfolio.

http://www.martinkohout.com
https://soundcloud.com/tole111
http://shapeplatform.eu/2016/tea-with-tole-an-interview-with-martin-kohout

Two authors among music and fine art with fresh live project ((SCARYPOOL)). Vocals Olbram Pavlíček (93ECHOESANDSIRENS) and beats by David Střeleček, BCAA systemReaper Death Seal Corporation and BLAZING BULLETS squad member, one of the most promising Czech contemporary electronic music producers. 

https://soundcloud.com/scarypool
https://soundcloud.com/evaunitone
https://soundcloud.com/234u
https://olbrampavlicek.tumblr.com

NEW MAGIC MEDIA – visual artist, Dj, Vj, BLAZING BULLETS & BCAA system squad. Her radio show Echo Adély Sobotkové brings every week futuristic selection of experimental and post-club music. 

https://soundcloud.com/newmagicmedia
https://wave.rozhlas.cz/echo-adely-sobotkove-5185434

-->