NE / 30.9. / 19.00 / DEN ARCHITEKTURY: Bloki + Last Exit Alexanderplatz / projekce, den architektury

V rámci festivalu Dne architektury(www.denarchitektury.cz) probíhá také festival Film a architektura (www.filmarchitektura.cz), který se snaží podněcovat diskuzi o architektuře a urbanismu prostřednictvím projekcí autorských dokumentů, inovativních, experimentálních i hraných filmů. Přispívá k debatám mezi architekty, politiky a veřejností o podobě, potřebách a proměnách měst, nezbytných pro další rozvoj naší společnosti a díky vstřícnosti filmového média oslovuje nejširší publikum.

V rámci festivalu se v PRAHA/Fórum pro architekturu a média uskuteční projekce sociologické sondy zaměřené na výstavbu obřích bytových komplexů známých jako Bloki (PL, 2017, 57 min.) společně s turbulentní transformací bývalého východoněmeckého náměstí Last Exit Alexanderplatz (DE, 2015, 56 min.).

fb event

~ Bloki (Konrad Królikowski, PL, 2017, 57 min., polsky/anglické titulky) ~
Dokument Bloki svým tématem divácky velmi silně rezonoval na filmových festivalech v Rotterdamu a domácím Polsku. Je sociologickou sondou zaměřenou na výstavbu obřích bytových komplexů známých jako bloki, které vyrostly pod přísnými regulemi komunistické vlády a staly se domovem tisíců rodin. Film však není pouze historickou exkurzí do minulosti. Věnuje se progresivnímu rozmachu developerských projektů, který se pojí s výstavbou oplocených rezidenčních objektů slibujících svým obyvatelům zejména komfort a bezpečí. Autorem filmu je umělec, skladatel a pořadatel multimediálních výstav Konrad Królikowski. http://filmarchitektura.cz/festival-archiv/bloki/

Trailer: https://vimeo.com/234335199

~ Last Exit Alexanderplatz (Hans Christian Post, DE, 2015, 56 min., německy/anglické titulky) ~
Exit Alexanderplatz je snímek o probíhajícím, ale politicky zpochybňovaném a dosud neúspěšném pokusu o transformaci bývalého východoněmeckého náměstí Alexanderplatz na špičkovou obchodní čtvrť podobnou Manhattanu. Prostřednictvím rozhovorů s politiky a architekty, kteří se podíleli na soutěži konané na náměstí v roce 1993, již vyhrál Hans Kollhoff, film zdůrazňuje dogmatismus a necitlivost, které byly příznačné pro období po znovusjednocení Berlína. Zároveň zobrazuje i náměstí, jež navzdory neúspěchu a nevyužitým příležitostem z devadesátých let opět získalo oporu města. Po projekci následuje přednáška prof. Hanse Kollhoffa. http://filmarchitektura.cz/festival-archiv/last-exit-alexanderplatz/

***

Letošní DEN ARCHITEKTURY chystá nejbohatší program ve své historii. Od pátku 28. září do čtvrtka 4. října zamíří do bezmála devadesátky měst po celé České republice a také na Slovensku a nabídne veřejnosti nový pohled na architekturu, která nás obklopuje – od moderních, odbornými cenami ověnčených budov přes historické skvosty až po mnohdy opomíjené, ale o to zajímavější, stavby. www.denarchitektury.cz

Celým letošním programem se jako hlavní linie vine téma „Architektura společně“, festival si připomíná výročí 100 let od založení Československa. Vybrané procházky a prohlídky se zaměří na typické architektonické styly první republiky, jako jsou kubismus, národní styl, purismus či funkcionalismus, představí to nejlepší, co vzniklo v uplynulých 100 letech, ale neopomenou ani dnešní podobu staveb a některé jejich transformace. Speciální pozornost bude věnovaná veřejným a kulturním stavbám a také veřejnému prostoru. Nejen milovníky vlaků pak potěší procházky a prohlídky věnované nádražím. Pořádající spolek KRUH klade důraz na kvalitní současnou architekturu a tak v programu samozřejmě nemůže chybět, ceněné stavby návštěvníkům osobně představí odborníci, kteří je navrhovali a realizovali.

Brněnským partnerem festivalu Den architektury je již po osmé 4AM Fórum pro architekturu a média.

-->