ST / 3.10. / 19.00 / TIM Master class: Martin Bukáček – Lifeliqe & Corinth education / přednáška, diskuse

Jaké jsou možnosti i úskalí využití nových technologií uvnitř rigidního vzdělávacího systému? Martin Bukáček ve své přednášce ukáže, jak může vypadat výuka pomocí 3D modelů, rozšířené či virtuální reality (XR) v praxi tak, aby reflektovala potřeby současných učitelů. Zaměří se na výzvy i benefity spojené s vývojem, adopcí a použitím v kontextu aktuálních technologických a vzdělávacích trendů a osvětlí, proč jsou učitelé nejdůležitější profesí současnosti. Přednáška je součástí cyklu IM 138 TIM_Master classes (předmět vyučován v rámci oboru Teorie interaktivních médií na FF Muni v spolupráci s PRAHA / Fórum pro architekturu a média a Moravskou galerií). Vstup zdarma.

fb event

BIO
Martin Bukáček je komunitní šaman, ředitel vztahů se vzdělávací komunitou a jeden z leaderů česko-amerických startupů Corinth a Lifeliqe. Lifeliqe patří k inovátorům současného vzdělávání – jde o platformu pro interaktivní 3D modely a rozšířenou a virtuální realitu, zatímco Corinth je vydavatel na této platformě. Cílem obou obou Ed-Tech firem je zefektivnit výuku, motivovat studenty k celoživotnímu vzdělávání a umožnit školám smysluplně využívat technologie ve výuce.

Ve své práci se absolvent oborů mediálních studií a sociologie zaměřuje na rozvíjení vize a možností využití nových multimediálních nástrojů po boku učitelů, pomáhá školám s implementací nových technologií do vzdělávacího procesu, koordinuje celosvětovou edu komunitu a jejíí výzkum a současně vede marketingový tým.

Po setmění a ve volném čase se pod aliasem Snediggen Snurssla věnuje promotérské činnosti s AVA kolektiv, se kterým propojuje nevšední hudební zážitky s neobvyklými prostory.

O firmách Lifeliqe a Corinth:
https://www.lifeliqe.com
https://ecorinth.com

*****
ENG
What are the possibilities and challenges of using new technologies in the rigid education systém? Martin Bukacek’s lecture will demonstrate how the use of 3D models, Augmented, or Virtual Reality (XR) looks like in practice while reflecting the needs and struggles of today’s teachers. The talk will cover also the circumstances of development, adoption and use of the technology and explains, why teachers are the most important job of today.

BIO
Martin Bukacek is a community shaman and director of school engagement and marketing in the Czech-American startups Lifeliqe and Corinth. Lifeliqe is an educational platform with a mission to excite students in learning sciences – through 3D models, Augmented, Virtual and Mixed Reality (XR), while Corinth is a publisher of the interactive 3D content. Innovative visual learning tools of Corinth and Lifeliqe help schools, teachers and students around the world to teach and learn in interactive, engaging and hands-on way.

In his work, Martin Bukacek strives for expanding the vision and possibilities of using the new technologies in education, hand-in-hand with educators, supports schools as they implenent it in the every-day practice, coordinates the education community worldwide, audience research, as well as directs Lifeliqe’s marketing team.

As the sun sets, he runs Brno-based AVA collective aiming to connect adventurous music experiences with new, unusual and exciting spaces.

About Corinth and Lifeliqe:
https://www.lifeliqe.com
https://ecorinth.com

-->