PÁ / 12.10. / 17.00 / B16: Mřížka / The Grid / projekce

Projekce filmů, video-esejí a videí v kurátorské koncepci Kariny Kottové (Společnost Jindřicha Chalupeckého) vycházející z pokusu o systematické prolnutí uvažování vizuálních umělců a možnosti představení jejich děl, obvykle prezentovaných v galerijním kontextu, ve formátu lineárního filmového pásma. Akce je součástí doprovodného programu 59. ročníku mezinárodního festivalu krátkých filmů B16.

fb event

Společným jmenovatelem vybraných děl je určitý typ geometrie či strukturálního rastru, který se stává rámcem pro narativ: v některých případech zcela abstraktní až lyrický, jindy angažovaný, dotýkající se systémů, ve kterých žijeme, tématu práce, každodenních starostí, ale také jejich možných alternativ. Výběr děl má vlastní rytmus, přičemž jednotlivé práce konstruují příběh skrze rozličné kombinace textu, obrazu, zvuku a pohybu. Pásmo bylo prezentováno na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava 20.

Umělci: 
Zbyněk Baladrán, Daniela Baráčková, Filip Cenek, Vladimír Houdek, Barbora Kleinhamplová, Tomáš Moravec, Lucia Sceranková, Jan Šerých, Roman Štětina

Kurátorka: 
Karina Kottová

Díla:
Tomáš Moravec, Otázka líbivosti pláště
Question of Superficial Affection, 3’51”, 2012

Zbyněk Baladrán, Teorie práce
Theory of Work, 13’19”, 2007

Roman Štětina, Studio č. 2 (Klapka)
Studio no. 2 (Slapstick), 4’32”, 2013

Barbora Kleinhamplová, MPEG Girl 
8’31”, 2016

Filip Cenek, Bez názvu (Cesta mlhou)
Untitled (Traveling through Fog), záznam z instalace, 4’09”, 2010–2013

Vladimír Houdek ve spolupráci s Hanou Polanskou Turečkovou, Kanoucí šíře
The Trickling Expanse, 18’4”, 2014

Daniela Baráčková, Macocha
0’40”, 2013

Jan Šerých, Paramnesia
6’39”, 2009

Lucia Sceranková, Cucurrucucu
4’28”, 2009

Celkem: 
90′

Vstup zdarma.

 

-->