ST / 17.10. / 19.00 / TIM Master class: Klára Peloušková – Artalk.cz / přednáška, diskuse

Přednáška Kláry Pelouškové, jež se bude dotýkat portálu Artalk.cz, který od roku 2008 přináší zprávy týkající se výtvarného umění, informuje o dění na výtvarné scéně, o probíhajících i chystaných výstavách, přednáškách, besedách, akcích i o tom, co se o umění píše v médiích. Přednáška je součástí cyklu IM 138 TIM_Master classes (předmět vyučován v rámci oboru Teorie interaktivních médií na FF Muni v spolupráci s PRAHA / Fórum pro architekturu a média a Moravskou galerií). Vstup zdarma.

fb event

10. narozeniny Artalku! 

Online magazín Artalk.cz, který v roce 2008 založila Silvie Šeborová, byl první českou (a později česko-slovenskou) platformou zaměřenou na kritickou reflexi (současného) výtvarného umění. Každodenně přináší aktuální informace a názory týkající se dění na umělecké scéně či v jejím institucionálním provozu, dokumentuje a archivuje probíhající projekty, podněcuje rozvoj teoretického diskursu v oblasti umění a navazuje vztahy s redakcemi zahraničních časopisů. Šéfredaktorka Artalk.cz Klára Peloušková bude mluvit o tom, co dnes provoz takového média obnáší pro jeho redakci, za jakých ekonomických či personálních podmínek jeho obsah vzniká, jaká je pozice editora ve vztahu k autorům textů či v jaké kondici je současná výtvarná kritika. Řeč bude i o tom, co to znamená etika ve výtvarné kritice, zda může být kritika feministická a samozřejmě o tom, proč to vůbec stojí za to dělat.

Klára Peloušková, narozena 1991, absolvovala dějiny umění a teorii interaktivních médií na Filozofické fakultě MU v Brně a ve studiu pokračuje na Katedře teorie a dějin umění VŠUP v Praze. V letech 2013–2014 byla koordinátorkou rezidenčního programu studios das weisse haus při organizaci pro současné umění das weisse haus ve Vídni. Působí jako kritička a kurátorka, od ledna 2016 je šéfredaktorkou Artalk.cz. Je laureátkou Ceny Věry Jirousové pro mladé kritiky výtvarného umění do 28 let. (artalk.cz)

-->