ST / 31.10. / 19.00 / TIM Master class: Václav Janoščík / přednáška, diskuse

K příležitosti letošního vydání knih Nespavost a Mysl v terénu přijede Václav Janoščík, pedagog, teoretik, kurátor a hráč Starcraftu 2. Pokusí se nikoli o prezentaci, či přednášku, ale spíše o imerzi do různých způsobů myšlení, které obě knihy využívají (akcelerace, spekulace, afektivní obrat, kritika kapitalismu). Přednáška je součástí cyklu IM 138 TIM_Master classes (předmět vyučován v rámci oboru Teorie interaktivních médií na FF Muni v spolupráci s PRAHA / Fórum pro architekturu a média a Moravskou galerií). Vstup zdarma.

fb event

19. 1. ’26
Měl bych jít spát.
6. 2. ’26
Hledat rytmus mezi čtením
a psaním. Výdech a nádech.
Psát a číst, kritika i spekulace.
Ne jako odborné aktivity, ale jako
odpovědnost.
1. 5. ’16
Abstraktní román.
Zločin bez viníka.
Podmínky současnosti.
Hra bez pravidel.
6. 5. ’16
Je třeba hledat nový jazyk.
Je třeba psát.
8. 6. ’16
Jdu spát.

Knihu NESPAVOST formuje nikoli téma, žánr či forma, ale spíše určitý rytmus. Tvoří ji soubor nepravidelně datovaných zápisků a textů, které reagují právě na proměny a průběh v čase, ať už se jedná o osobní, často ironické, postřehy nebo pokusy vymezit určité filosofické východisko vůči současnosti. Samotný text je experimentem s psaním jako etickou, nebo dokonce politickou aktivitou, s formou fragmentů, ale i s širšími otázkami po temporalitě a rytmu současnosti i možnostech (ne)porozumění. Doplňují jej pak dvě studie. První z nich přímo od autora knihy Václav Janoščíka se snaží rigorózněji vymezit společenskou i filosofickou relevanci nespavosti a zároveň popsat kontext psaní jako vlastního problému především v kontextu spekulativní fikce a akceleracionismu. Druhá studie Borise Ondreičky pak nabízí spekulativní nebo snad „epileptické“ čtení celé knihy, v jehož rytmu se ale dostává k mnoha dalším odkazům a momentům. Základním východiskem obou autorů je myšlení z okruhu spekulativní fikce. Experimentální, či konceptuální texty na pomezí odborné a literární produkce vytyčují prostor, který je nesmírně aktuální vzhledem k současným filosofickým a společenským problémům (spekulace, realismus, postpravda, akcelerace), v českém prostředí zatím dosud spíše opomíjenou formu. Nespavost představuje pokus tyto problémy přenést do českého prostředí.

Antologie MYSL V TERÉNU je úvodem do myšlení soudobého filosofického realismu v rámci rozmanitých proudů objektově orientované ontologie, nového materialismu či spekulativního realismu. Úvodní studie Lukáše Likavčana, Václava Janoščíka a Jiřího Růžičky umožňuje českému akademickému a uměleckému publiku zorientovat se v základních koordinátech současného spekulativního myšlení a následujících devět přeložených textů tento členitý terén mapuje a poskytuje nejnovější vhledy do ontologie, epistemologie, environmentální a politické filosofie či teorie vědy. Mezi texty můžeme najít racionalisticky laděné statě badatelů a badatelek jako Alain Badiou, Quentin Meillassoux nebo Ray Brassier, objektově orientované a materialistické koncepce Leviho Bryanta, Timothyho Mortona, Jane Bennettové či Isabelle Stengersové, stejně jako politicko-teoretické intervence Rezy Negarestaniho a xenofeministického kolektivu Laboria Cuboniks. Tyto eseje slouží jako vstupní brány do širokého spektra debat odehrávajících se na samém čele filosofické avantgardy dneška, která se snaží vypořádat s dědictvím (post)kantovské filosofie, fenomenologie, analytické filosofie i poststrukturalismu. Novým způsobem se tak zde pokládají staré otázky poznatelnosti věci o sobě, architektury lidské kognice, postavení člověka v planetární síti mimo-lidských aktérů či možnosti univerzalistického emancipačního projektu.

Přednáška bude vedená i v kontextu dalších hostů celého cyklu (Vít Bohal, Palo Fabuš, Lukáš Likavčan).

Václav Janoščík, narozen 1985, je pedagog, teoretik a kurátor. V současnosti působí jako odborný asistent na Akademii výtvarných umění a Katedře fotografie FAMU, ale přednáší i na dalších vysokých školách (UMPRUM, FF UK). Zaměřuje se na filosofii, teorii médií a umění a další oblasti, k jeho hlavnímu profesnímu zájmu patří interdisciplinarita či dialog a kritický potenciál umění i teorie. Podílel se na přípravě několika knih, například Objekt (2015) nebo Reinventing Horizons (2016), které prezentují problémy současné filosofie, jakými jsou objektově orientované přístupy, nový materialismus, akcelerace, budoucnost i technologie ve vztahu k umění. (artalk.cz)

-->