ST / 14.11. / 19.00 / TIM Master class: Illegal TaiPei / přednáška, diskuse

Přednáška Kateřiny Frejlachové a Martiny Svobodové o projektu Illegal TaiPei, jenž zkoumá neformální urbanismus v tchajwanské Tchaj-peji. Přednáška je součástí cyklu IM 138 TIM_Master classes (předmět vyučován v rámci oboru Teorie interaktivních médií na FF Muni v spolupráci s PRAHA / Fórum pro architekturu a média a Moravskou galerií). Vstup zdarma.

fb event

Rapidně rostoucí metropole generují neformální urbanismus. Architektura bez architektů vznikající na hranici zákona. Organická vrstva parazitující na “oficiálním” městě jako jedinečné urbánní prostředí s autonomní atmosférou, lidským měřítkem a silnou identitou.

Illegal Taipei je kolektivní výzkumný projekt, založený na mapování projevů neformálního urbanismu v Taipei, hlavním městě ostrovního státu Taiwan.

Taipei se stejně jako řada dalších velkoměst vyvinula během krátkého časového úseku. Místní diy struktury však netvoří segregovaný slum, ale barevnou mozaiku, která se prolíná formálním městem, koexistuje s ním a podílí se na jeho identitě.

Veškeré aktivity Illegal Taipei směřují k vydání publikace, založené na osobních zkušenostech, rozklíčování kontextu a souvislostí, reálných příbězích místních obyvatel, autentickém fotomateriálu a autorské grafice.

www.facebook.com/illegaltaipei
instagram.com/illegaltaipei
https://illegaltaipei.wordpress.com

-->