ČT / 22.11. / 19.00 / PROSTOR PRO UMĚNÍ: Textil v současné volné tvorbě / přednáška, diskuse

Prezentace kurátorky a historičky umění Markéty Vinklerové ukáže na příkladech tvorby umělců a designérů dnešní generace vztah současného umění a textilu. Jedná se o doprovodný program k výstavě Inez Tuschnerová. PROSTOR PRO je série autorských prezentací s diskusí a zároveň doprovodný program Moravské Galerie v Brně zaměřený na umění, design a veřejný a galerijní prostor. Vstupné zdarma.

fb event

Více o výstavě na http://bit.ly/InezTuschnerovaVystava

-->